Friday, 25/09/2020|
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tăng cường công tác phòng chống dịch và An toàn thực phẩm trong trường học năm 2020

UBND QUẬN BA ĐÌNH

THCS PHAN CHU TRINH

Số:   /KH-THCSPCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Ba Đình , ngày 04 tháng 2 năm 2020

 

 

 
  

 

 

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác phòng chống dịch và An toàn thực phẩm

trong trường học năm 2020

Căn cứ Thông tư Liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 13/2016/TTLT-BYT –BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2016);

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-PGD&ĐT  ngày  03/02/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo Quận Ba Đình về công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm trong trường học năm 2020;

Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm(VSATTP), trường THCS Phan Chu Trinh xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và an toàn thực phẩm năm2020 như sau:

 

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Để chủ động phòng, chống dịch, ATTP nhằm ngăn chặn không cho dịch phát triển lây lan và không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường

- CBGV-NV, học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch và tham gia tuyên truyền về phòng chống dịch, VSATTP.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện phòng chống dịch, VSATTP trong trường học.

 

II/ NỘI DUNG:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch các hoạt động phòng chống dịch cúm A/H5N1, tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi Rubella đau mắt đỏ, viêm màng não do mô cầu, bệnh do vi rút zika, viêm đường hô hấp cấp do virus Corona… trong trường học.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh phòng học, bảo đảm nguồn nước uống hợp vệ sinh, thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ học sinh và giáo viên trong nhà trường.

- Phối hợp với y tế tại phường kiểm tra công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với ngành y tế trong việc quản lý sức khoẻ học sinh, chủ động thông báo cho các đơn vị y tếkhi phát hiện có trường hợp mắc bệnh để xử lý kịp thời.

- Tuyên truyền giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong nhà trường tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện để công tác phòng chống dịch bệnh cúm A(H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết, VSATTP có hiệu quả.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, giáo dục cho học sinh có thói quen vệ sinh trong ăn uống thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày ở trường, xây dựng một môi trường sống và học tập an toàn.

- Nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm phòng, chống dich bệnh, VSATTP cho cán bộ, giáo viên và học sinh từ đó có sự thay đổi về hành vi, nếp sống phù hợp để từng bước hạn chế dịch bệnh, ngộ độc thực phẩmtrong cuộc sống giảm tối đa tỉ lệ dịch bệnh trong và ngoài trường học.

- Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh  trong nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PC dịch bệnh, VSATTP xây dựng trường học an toàn trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chủ động phòng ngừa  dịch bệnh.

- Đảm bảo phải thực hiện các quy định về VSATTP trong chế biến thức ăn, chăm sóc học sinh.

- Đảm bảo chế độ lưu giữ thức ăn qua 24 giờ.

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ, đồ dùng bán trú đầu năm học.

- Hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo VSATTP.

- Y tế thường xuyên triển khai phòng chống các dịch bệnh trong trường học.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, bếp ăn , công trình vệ sinh sạch sẽ để phòng chống ngộ độc thức ăn.

- Có  kiểm tra đột xuất công tác bán trú thường xuyên và định kỳ.

 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:

- Nâng cao năng lực chỉ đạo, triển khai hoạt động PC dịch bệnh, VSATTP của Ban chỉ đạo. Cập nhật, theo dõi các dịch bệnh xảy ra, kịp thời chấn chỉnh và rút kinh nghiệm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch PC dịch bệnh, VSATTP năm học và chỉ đạo triển khai các văn bản có liên quan tới công tác PC dịch bệnh, tiến hành sơ kết, tổng kết kết quả triển khai thực hiện PC dịch bệnh

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên các phòng chống dịc bệnh, VSATTP trong cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền, lồng ghép các nội dung giáo dục qua các phương tiện thông tin đại chúng, khẩu hiệu...thông qua các buổi sinh hoạt, chào cờ, hoạt động Đoàn Đội, HĐGDNGLL

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường tuyên truyền, giáo dục việc phòng chống dịch bệnh, VSATTP.

3. Công tác khảo sát, khắc phục các nguy cơ dịch bênh và xử lý khi dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm xảy ra:

- Chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định trước các nguy cơ gây dịch bệnh, mất vệ sinh ATTP có thể xảy, không để xảy ra các dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm trong nhà trường; xây dựng phương án chống dịch, VSATTP cho cán bộ giáo viên, nhân viên và đặc biệt là học sinh.

- Tham mưu với chính quyền làm tốt công tác khảo sát nguy cơ dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra.

- Hoàn thiện và củng cố phòng y tế nhà trường với các trang thiết bị, dụng cụ y tế và cơ số thuốc tối thiểu đầy đủ.

 

IV/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Xây dựng Kế hoạch PC dịch bệnh và an toàn thực phẩm của năm học.

- Tuyên truyền thường xuyên trong các giờ ra chơi hoặc sinh hoạt dưới cờ.

- Triển khai công tác PC dịch bệnh, VSATTP đến Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tổ chức ký cam kết giữa gia đình - nhà trường - học sinh về công tác PC dịch bệnh, xây dựng trường học an toàn; vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nguy dịch bệnh trong trường học và đề xuất kiến nghị với cấp trên; chủ động có giải pháp khắc phục, phòng ngừa; có biện pháp can thiệp trực tiếpkhi có dịch bệnh xảy ra...

-  Tiếp tục củng cố, xây dựng phòng y tế nhà trường với các trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu, cơ số thuốc theo quy định; Tổ chức hoạt động y tế học đường; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Huy động sự tham gia của toàn thể CBGV trong nhà trường, phụ huynh, học sinh và cộng đồng phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ dịch bệnh tại trường học.

- Có tủ thuốc và dụng cụ sơ, cấp cứu theo quy định.

- Kiểm tra đồ dùng bán trú đảm bảo chất lượng theo quy định của nghành .

- Thành lập đoàn kiểm tra bán trú toàn diện trong năm học theo kế hoạch của trường.

- Kiểm tra thường xuyên VSATTP ( có biên bản đánh giá) : Bếp ăn, chất lượng thực phẩm dụng cụ chế biến, lưu mẫu thức ăn hàng ngày và hoạt động chăm sóc học sinh.

- Hợp đồng với công ty có uy tín chất lượng để cung ứng về nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường , để tạo cảnh quan môi trường luôn sạch, đẹp đảm bảo vệ sinh.

- Kiểm tra cấp dưỡng thực hiện các quy định : quy trình chế biến theo bếp ăn một chiều, trang phục nhà bếp, HSSS, hồ sơ sức khỏe và thực hiện 10 nguyên tắc vàng về VSATTP.

- Kiểm tra quản sinh qua chức năng công việc theo quy định ; chuẩn bị phòng ăn, rửa tay trước khi ăn , đeo khẩu trang trước khi cho ăn….

- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày về số lượng, các món ăn hàng ngày.

- Kiểm tra nguồn nước sạch và các công trình thoát nước để xử lý kịp thời.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi giao nhận để phòng tránh ngộ độc thức ăn.

- Các dụng cụ chế biến, đồ dùng của học sinh phải được vệ sinh, tráng nước sôi trước giờ cho ăn.

- Giáo dục cho học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm như; lao động tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh trường lớp, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch vàan toàn thực phẩm của trường THCS Phan Chu Trinh năm 2020./.

 

Nơi nhận:

- Các GV, Y tế (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Mai Hương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 137
Hôm qua : 161
Tháng 09 : 10.328
Tháng trước : 8.166
Năm 2020 : 38.722
Năm trước : 7.102
Tổng số : 45.824