Tuesday, 18/05/2021|
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tham khảo câu hỏi trắc nghiệm môn Văn

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm môn Văn lớp 9 hoặc tải về TẠI ĐÂY


Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Văn THCS

406.VA0901CSH
Văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” của Lê Anh Trà đề cập đến vấn đề gì ?
A. Phong cách làm việc và phong cách sống của chủ tịch Hồ Chí Minh.
B. Lối sống giản dị và sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại của chủ tịch Hồ Chí Minh.
C.Lối sống giản dị , thanh cao và phong cách làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh.
D. Sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và phong cách làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh
PA. B
407.VA0901CSH
Thành ngữ nào dưới đây vi phạm phương châm về lượng trong hội thoại ?
A. Dây cà ra dây muống
B. Nói nhăng nói cuội
C. Ông nói gà , bà nói vịt
D. Ăn ốc nói mò
PA. A
408.VA0901CSH
Thành ngữ nào dưới đây vi phạm phương châm về chất trong hội thoại ?
1. Dây cà ra dây muống
2. Khua môi múa mép
3. Nói có sách, mách có chứng
4. Ông nói gà , bà nói vịt
PA. B
409.VA0902CSH
Trong văn bản “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”, Mác-két đã đưa ra đề nghị gì ?
A. Đề nghị cả thế giới phải hợp tác để đẩy lùi chiến tranh hạt nhân.
B. Đề nghị ứng dụng năng lượng nguyên tử vào đời sống của con người
C. Đề nghị không sản xuất vũ khi hạt nhân
D. Đề nghị mở một nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại được sau thảm họa hạt nhân
PA. D

410.VA0902CSH
“-Được ạ ! Tôi đã liệu đâu vào đấy… Thế nào rồi cũng xong .”( Lão Hạc- Nam Cao)
Câu nói trên ứng với thành ngữ nào dưới đây ?
A. Nói nửa kín nửa hở
B. Nói nước đôi
C. Đánh trống lảng
D. Nói úp nói mở
PA. A
411.VA0902CSH
Câu nói “ Thế nào rồi cũng xong.” của lão Hạc ( Lão Hạc- Nam Cao) đã vi phạm phương châm hội thoại nào ?
1. Phương châm về lượng
2. Phương châm về chất
3. Phương châm về quan hệ
4. Phương châm cách thức
PA. D
412.VA0903CSH
Văn bản “ Tuyên bố thế giới về sự sống còn , quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” đã khẳng định điều gì ?
1. Cộng đồng thế giới phải hành động vì trẻ em
2. Cộng đồng thế giới phải đưa ra nhiệm vụ cụ thể để bảo vệ trẻ em
3. Việc bảo vệ quyền lợi , chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng và cấp bách , có ý nghĩa toàn cầu
4. Cộng đồng thế giới phải có những hành động cụ thể để bảo vệ trẻ em
PA. C
413.VA0903CSH
Việc vận dụng các phương châm hội thoại cần chú ý đến yếu tố nào ?
1. Người giao tiếp
2. Lời nói của người đối thoại
3. Đặc điểm của tình huống giao tiếp
4. Không cần chú ý đến yếu tố nào
PA. C
414.VA0904CSH
Qua câu chuyện về cuộc đời và cái chết thương tâm của Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương” , Nguyễn Dữ muốn thể hiện điều gì ?
1. Phê phán chế độ nam quyền bất công
2. Niềm thương cảm đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến , đồng thời khẳng định vẻ đẹp truyền thống của họ
3. Phê phán chiến tranh phong kiến đã gây nên sự đau khổ của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến
4. Cả A , B , C
PA. B
415.VA0904CSH
Trong “Chuyện người con gái Nam Xương” ( Nguyễn Dữ ) có sử dụng những phương thức biểu đạt chủ yếu nào ?
1. Thuyết minh
2. Tự sự
3. Nghị luận
4. Biểu cảm
PA. B
416.A0904CSH
Sự đan xen giữa yếu tố thực với yếu tố truyền kì trong “Chuyện người con gái Nam Xương”
( Nguyễn Dữ ) có tác dụng gì ?
1. Chỉ làm cho câu chuyện về nàng Vũ Nương hấp dẫn hơn
2. Tạo cơ sở tin cậy, có thực cho câu chuyện
3. Làm cho chốn cung nước trở nên gần gũi với đời thực hơn
4. Làm cho chốn cung nước trở nên lung linh , huyền ảo , kì lạ
PA. B
417.VA0904CSH
Những lời than của Vũ Nương trong đoạn văn :
“ Thiếp nếu đoan trang giữ tiết , trinh bạch gìn lòng , vào nước xin làm ngọc Mị Nương , xuống đất xin làm cỏ Ngu Mĩ . Nhược bằng lòng chim dạ cá , lừa chồng dối con , dưới xin làm mồi cho cá tôm , trên xin làm cơm cho diều quạ , và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ .”( Chuyện người con gái Nam Xương- Nguyễn Dữ) có mấy điển cố ?
1. Một
2. Hai
3. Ba
4. Bốn
PA. B
418.VA0904CSH
Đoạn văn sau sử dụng cách dẫn nào ?
Sau khi tắm gội chay sạch , Vũ Nương ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng :
– Thiếp nếu đoan trang giữ tiết , trinh bạch gìn lòng , vào nước xin làm ngọc Mị Nương , xuống đất xin làm cỏ Ngu Mĩ . Nhược bằng lòng chim dạ cá , lừa chồng dối con , dưới xin làm mồi cho cá tôm , trên xin làm cơm cho diều quạ , và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ .”( Chuyện người con gái Nam Xương- Nguyễn Dữ)
1. Cách dẫn gián tiếp
2. Cách dẫn trực tiếp
3. Nửa gián tiếp, nửa trực tiếp
4. Cả A, B, C đều sai
PA. B
419.VA0904CSH
Ý nào nói đúng nghĩa của từ “bay” trong câu “Mây nhởn nhơ bay .”?
A. Chuyển động theo làn gió
B. Phai mất , biến mất
C. Biểu thị hành động nhanh , dễ dàng
D. Di chuyển trên không
PA. D
420.VA0905CSH
Dòng nào nói đúng nhất nội dung của văn bản “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” ( Phạm Đình Hổ ) ?
1. Về đời sống xa hoa của vua chúa
2. Về sự nhũng nhiễu của bọn quan lại
3. Về đời sống xa hoa của vua chúa , về sự nhũng nhiễu của bọn quan lại
4. Về nỗi khổ của nhân dân
PA. C
421.VA0905CSH
Phần cuối văn bản “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” , Phạm Đình Hổ đã kể về sự việc gì ?
1. Nhà nhân vật “tôi” có trồng hai cây lựu
2. Nhà nhân vật “tôi” có trồng một cây lê
3. Nhà nhân vật “tôi” có trồng một cây lê và hai cây lựu
4. Bà mẹ nhân vật “tôi” phải sai người chặt đi để khỏi tai vạ
PA. D
422.VA0905CSH
Trong văn bản “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh”, tác giả kể lại sự việc bà mẹ nhân vật “tôi” phải sai người chặt một cây lê và hai cây lựu quí có ý nghĩa như thế nào ?
1. Để cho câu chuyện thêm phần sinh động
2. Để bày tỏ cảm xúc của mình trước sự việc đó
3. Để làm cho lời kể thêm chân thực
4. Để làm rõ nỗi lo sợ, bất an của người dân lúc đó
PA. C
423.VA0905CSH
Nội dung chính hồi thứ 14 của tác phẩm “ Hoàng Lê nhất thống chí” là gì ?
1. Tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh
2. Tái hiện chân thực sự thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh trong cuộc tấn công thần tốc của quân Tây Sơn
3. Tái hiện chân thực sự thất bại thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống trong cuộc tấn công thần tốc của quân Tây Sơn
4. Tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh , sự thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống
PA. D
424.VA0906CSB
“Truyện Kiều” của Nguyễn Du gồm có mấy phần ?
1. Hai
2. Ba
3. Bốn
4. Năm
PA. B
425.VA0906CSH
Dòng nào nói đúng nhất về giá trị của “ Truyện Kiều” ?
1. Bức tranh hiện thực về một xã hội bất công , tàn bạo .
2. Tiếng nói cảm thương trước số phận bi kịch của con người ; lên án những thế lự xấu xa , bạo tàn .
3. Đề cao tài năng , nhân phẩm và khát vọng chân chính của con người .
4. Cả A , B , C
PA. D
426.VA0906CSH
Trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”, khi miêu tả vẻ đẹp của hai chị em Thúy Kiều , Nguyễn Du đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào là chính ?
1. So sánh
2. Nhân hóa
3. Nói quá
4. Ước lệ tượng trưng
PA. D

427.VA0906CSH
Đoạn trích “Cảnh ngày xuân”( Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du) miêu tả :
1. Cảnh buổi sáng mùa xuân
2. Thiên nhiên, lễ hội mùa xuân tươi đẹp, trong sáng
3. Tâm trạng của Thúy Kiều khi đi du xuân
4. Cảnh lễ hội trong mùa xuân
PA. B
428.VA0906CSH
Dòng nào nêu không đúng nghệ thuật của đoạn trích “Cảnh ngày xuân”( Trích “ Truyện Kiều” – Nguyễn Du) ?
1. Nghệ thuật tả cảnh
2. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình
3. Bút pháp miêu tả giàu chất tạo hình
4. Đối thoại
PA. D
429.VA0906CSH
“ Từ ngữ , ngữ pháp , ngữ âm , câu đơn , từ láy , từ ghép” là thuật ngữ thuộc lĩnh vực khoa học
nào ?
A. Ngôn ngữ học
B. Văn học
C. Lịch sử
D. Địa lí
PA. A
430.VA0907CSH
Điểm đặc sắc về nghệ thuật trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (Truyện Kiều – Nguyễn Du là gì ?
A. Miêu tả hành động của nhân vật
B. Miêu tả tâm trạng của nhân vật
C. Miêu tả bề ngoài của nhân vật
D. Tả cảnh ngụ tình
PA. D
431.VA0907CSH
Nhận xét nào đúng nhất với nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn trích “ Mã Giám Sinh mua Kiều” ( Truyện Kiều – Nguyễn Du ) ?
1. Kẻ giả dối, vô học
2. Con buôn lưu manh
3. Kẻ bất nhân vì tiền
4. Cả A , B , C
PA. D
432.VA0908CSH
Kết thúc có hậu của truyện “Truyện Lục Vân Tiên” thường giống với kết thúc của loại truyện dân gian nào ?
1. Truyện cổ tích
2. Truyện ngụ ngôn
3. Truyện truyền thuyết
4. Truyện cười
PA. A

433.VA0908CSH
Đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” thể hiện khát vọng gì của Nguyễn Đình
Chiểu ?
1. Có một cuộc sống yên ổn
2. Dẹp được bọn cướp lâu la
3. Hành đạo để giúp đời
4. Về chí làm trai
PA. C
434.VA0908CSH
Dòng nào dưới đây không phải là đối tượng miêu tả trực tiếp nội tâm nhân vật ?
1. Ngôn ngữ
2. Suy nghĩ
3. Cảm xúc
4. Tình cảm
PA. A
435.VA0909CSH
Trong đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn” ( Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu ) , sau khi đẩy ngã Vân Tiên , Trịnh Hâm đã “giả tiếng kêu trời”, hành động ấy nhằm mục đích gì ?
1. Đó chỉ là tiếng kêu theo phản ứng
2. Để mọi người ra cứu Vân Tiên
3. Để mọi người không nghi ngờ
4. Để không phải áy náy
PA. C
436.VA0909CSB
Trong đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn”, sau khi cứu sống Vân Tiên , Ngư ông đã nói với Vân Tiên điều gì ?
1. Đưa Vân Tiên trở về quê nhà
2. Mời Vân Tiên ở lại với mình
3. Đưa Vân Tiên đi thi
4. Đưa Vân Tiên tìm gặp Trịnh Hâm
PA. B
437.VA0909CSH
Trong những tổ hợp từ sau , tổ hợp từ nào là thành ngữ ?
1. Gần mực thì đen , gần đèn thì rạng
2. Uống nước nhớ nguồn
3. Đánh trống bỏ dùi
4. Thương người như thể thương thân
PA. C
438. VA0909CSH
Từ láy nào sau đây , từ láy nào có nghĩa giảm so với nghĩa của từ gốc ?
1. Sạch sành sanh
2. Sát sàn sạt
3. Thăm thẳm
4. Trăng trắng
PA. D
439.VA0909CSH
Từ “ lá” trong câu “Công viên là lá phổi của thành phố.”thuộc hiện tượng từ nào ?
1. Từ đồng nghĩa
2. Từ trái nghĩa
3. Từ nhiều nghĩa
4. Từ đồng âm
PA. C
440.VA0910CSB
Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu được viết năm nào ?
1. 1947
2. 1948
3. 1949
4. 1950
PA. B
441.VA0910CSH
Nội dunh chủ yếu của bài thơ “Đồng chí” ( Chính Hữu ) là :
1. Sự khó khăn , thiếu thốn của người lính trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
2. Nguồn gốc xuất thân của những người lính trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
3. Cuộc chiến gay go , ác liệt của quan và dân ta trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
4. Hình tượng người lính cách mạng thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
và sự gắn bó keo sơn của họ
PA. D
442.VA0910CSH
Biện pháp tu từ chính được sử dụng trong câu thơ “ Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” (Đồng chí- Chính Hữu ) là :
1. Nhân hóa
2. Ẩn dụ
3. Nói quá
4. Hoán dụ
PA. A
443 .VA0910CSH
Dòng nào nói đúng và đủ nhất những phẩm chất của các chiến sĩ lái xe trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” ( Phạm Tiến Duật ) ?
1. Hiên ngang , có tinh thần rất lạc quan trước gian khó
2. Dũng cảm , có tinh thần rất lạc quan trước gian khó
3. Luôn giữ vững ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt
4. Hiên ngang ,lạc quan , dũng cảm ,có ý chí chiến đấu và tình đồng đội
PA. D
444 .VA0910CSH
Từ nào dưới đây có nghĩa rộng nhất, khái quát nhất ?
1. Bánh xe
2. Xe đạp
3. Nan hoa
4. Phương tiện
PA. D
445 .VA0911CSH
Nội dung chủ yếu của bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá “ ( Huy Cận ) là gì ?
1. Thể hiện niềm vui của người dân chài lưới sau một ngày lao động trên biển khơi
2. Thể hiện niềm tự hào của người dân chài lưới về vùng biển quê hương
3. Thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động , bộc lộ niềm vui,niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống
4. Bộc lộ niềm vui , niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống
PA. C
446 .VA0911CSB
Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá “ của Huy Cận có mấy câu thơ có từ “hát” ?
A. Ba
B. Bốn
C. Năm
D. Sáu
PA. B
447 .VA0911CSH
Từ nào dưới đây là từ Hán Việt ?
A. Ruộng đất
B. Rau muống
C. Cơ hội
D. Đất cát
PA. C
448 .VA0912CSH
Trong bài thơ “Ánh trăng” ( Nguyễn Duy ) , khi gặp lại vầng trăng trong một tình huống đột
ngột , nhà thơ đã có cảm xúc như thế nào ?
A. Rưng rưng
B. Lo âu
C. Ngại ngùng
D. Vô cảm
PA. A
449 .VA0912CSH
Khổ cuối bài thơ “Ánh trăng”, Nguyễn Duy có viết :
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình .
Tại sao trăng chẳng trách cứ, chỉ im lặng mà “ta” lại phải giật mình ?
A. Vì “ta” đã có lúc quên trăng mà trăng thì lại độ lượng , bao dung
B. Vì “ta” vốn hay bị giật mình trước những tình huống bất ngờ
C. Vì vầng trăng đã gợi lại kỉ niệm xưa
D. Vì bất ngờ “ ta” gặp lại vầng trăng xưa
PA. A
450 .VA0913CSH
Truyện ngắn “Làng” ( Kim Lân ) được viết vào thời kì nào ?
A. Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp
B. Thời kì giữa của cuộc kháng chiến chống Pháp
C. Thời kì gần cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp
D. Thời kì cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp
PA. A
451 .VA0913CSH
Trong truyện ngắn “Làng” ( Kim Lân ) , khi nào nhân vật ông Hai có cảm giác “ cổ nghẹn ắng hẳn lại , da mặt tê rân rân” ?
A. Khi nghe lỏm tin của anh dân quân đọc báo
B. Khi nghe bà vợ lẩm nhẩm tính tiền hàng
C. Khi nghe tin làng chợ Dầu Việt gian theo Tây
D. Khi nghe đứa con út trả lời
PA. C
452 .VA0913CSH
Đoạn văn “Ông Hai vẫn trằn trọc không sao ngủ được …. Tiếng mụ chủ… Mụ nói cái gì vậy ? Mụ nói cái gì mà lào xào thế ? Trống ngực lão đập thình thịch . Ông lão nín thở , lắng tai nghe bên ngoài.” (Làng-Kim Lân) diễn tả tâm trạng gì của ông Hai ?
A. Xúc động
B. Nơm nớp , lo sợ
C. Mệt mỏi
D. Xét nét
PA. B
453 .VA0913CSH
Dòng nào nói đúng nhất thành công nghệ thuật của truyện ngắn “Làng” (Kim Lân) ?
A. Xây dựng tình huống truyện , nghệ thuật miêu tả tâm lí
B. Nghệ thuật miêu tả tâm lí , xây dựng tình huống truyện
C. Nghệ thuật miêu tả ngôn ngữ nhân vật , xây dựng tình huống truyện
D. Xây dựng tình huống truyện , miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật
PA. D
454.VA0913CSH
Trong các đoạn sau , đoạn nào không sử dụng yếu tố độc thoại nội tâm
A. Chợt ông lão lặng hẳn đi , chân tay như nhủn ra , tưởng chừng như không cất lên được… Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ… Mụ nói cái gì vậy ? Mụ nói cái gì mà lào xào thế ?
B. Ông Hai trả tiền nước , đứng dậy , chèm chẹp miệng , cười nhạt một tiếng , vươn vai nói
to :
– Hà , nắng gớm , về nào…
C. Nhìn lũ con , tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra . Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư ? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư ?
D. Ông lão bỗng ngừng lại , ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm . Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thể được .
PA. B
455 .VA0914CSH
Dòng nào nói đúng nhất điều mà NguyễnThành Long ca ngợi trong “Lặng lẽ Sa Pa” ?
A. Vẻ đẹp của anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn
B. Vẻ đẹp của anh cán bộ nghiên cứu bản đồ sét
C. Vẻ đẹp của bác kĩ sư nghiên cứu giống su hào
D. Vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng
PA. D
456 .VA0914CSH
Truyện “Lặng lẽ Sa Pa” của NguyễnThành Long có sự kết hợp của các phương thức biểu đạt nào ?
A. Tự sự , trữ tình , bình luận , miêu tả
5c3f B. Tự sự , bình luận , thuyết minh
C. Tự sự , miêu tả , thuyết minh
D. Tự sự , trữ tình , thuyết minh
PA. A
457 .VA0914CSH
Ý nào nói không đúng vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự ?
A.Giới thiệu nhân vật và tình huống
B. Giới thiệu người viết truyện
C.Tả người và tả cảnh vật
D.Đưa ra các nhận xét, đánh giá về những điều được kể
PA. C
458 .VA0915CSB
Truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng được viết vào năm nào ?
1. 1964
2. 1965
3. 1966
4. 1967
PA. C
459 .VA0915CSH
Dòng nào thể hiện đúng nhất nội dung của truyện “Chiếc lược ngà” ( Nguyễn Quang Sáng ) ?
1. Tình cảm làng xóm láng giềng thân mật trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh
2. Tình cảm bà cháu rất sâu sắc trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh
3. Tình cảm cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh
4. Tình đồng chí đồng đội sâu nặng , cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh
PA. C
460 .VA0915CSB
Trong truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng , sau khi làm xong chiếc lược ngà như lời hứa với đứa con gái , ông Sáu đã khắc lên chiếc lược ấy dòng chữ nào ?
A. Tặng Thu con gái yêu quí của ba
B. Yêu thương tặng Thu con gái của ba
C. Yêu nhớ tặng con gái yêu quí của ba
D. Yêu nhớ tặng Thu con của ba
PA. D
461 .VA0916CSH
Văn bản “Cố hương” của Lỗ Tấn đã đặt ra vấn đề gì ?
A. Cách sống của xã hội Trung Quốc trong thơi đại mới
B. Tương lai của những đứa trẻ trong thơi đại mới
C. Vấn đề con đường đi của người nông dân và của toàn xã hội để mọi người suy ngẫm
D. Vấn đề xây dựng lại cố hương của mình
PA. C
462 .VA0917CSH
Đoạn trích “Hai đứa trẻ” của Mác-xim Go-rơ-ki đã ca ngợi tình cảm gì ?
1. Tình bà cháu
2. Tình cảm hàng xóm láng giềng
3. Tình cảm mẹ kế con chồng
4. Tình cảm bạn bè trong sáng,vô tư
PA. D
463 .VA0918CSHB
“ Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích lũy mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi , là một mình hưởng thụ các kiến thức , lời dạy mà biết bao người trong quá khứ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được” Câu văn trên được trích trong văn bản nào ? Của ai ?
1. Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm
2. Tiếng nói văn nghệ – Nguyễn Đình Thi
3. Ý nghĩa văn chương – Hoài Thanh
4. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan
PA. A
464 .VA0918CSH
Ý nào không nói về ý nghĩa cần thiết của việc đọc sách trong văn bản “Bàn về đọc sách” ( Chu Quang Tiềm ) ?
A. Giúp kế thừa các thành tựu đã qua
B. Là chuẩn bị cho con đường học vấn
C. Là con đường tích lũy nâng cao tri thức
D. Là cách giải trí thú vị , thoải mái
PA. D
465 .VA0918CSH
Trong các câu sau , câu nào không có khởi ngữ ?
1. Tôi thì tôi không đi được đâu .
2. Bánh rán đường đây , chia cho mỗi em một cá .
3. Đọc sách là trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ .
4. Hình như trong ý nghĩ mụ , mụ nghĩ : “ Chúng mày ở nhà tao thì những thứ của chúng mày là của tao .”
PA. C
466 .VA0919CSH
“ Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại . Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ . Anh gửi vào tác phẩm một lá thư , một lời nhắn nhủ , anh muốn đem một phàn của mình vào góp vào đời sống chung quanh .” Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào ?
1. Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm
2. Tiếng nói văn nghệ – Nguyễn Đình Thi
3. Ý nghĩa văn chương – Hoài Thanh
4. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan
PA. B
467 .VA0919CSH
Dòng nào nói đúng đặc điểm nghị luận trong văn bản “Tiếng nói của văn nghệ” ( Nguyễn Đình Thi ) ?
1. Bố cục bài văn chặt chẽ , dẫn dắt một cách tự nhiên
2. Ngôn ngữ của bài văn rất trong sáng
3. Văn bản là văn nghị luận nhưng rất giàu hình ảnh
4. Bài văn có giọng văn say sưa , chân thành
PA. C
468 .VA0919CSH
“ Hình như trong ý nghĩ mụ , mụ nghĩ : “ Chúng mày ở nhà tao thì những thứ của chúng mày là của tao .” Câu văn trên có chứa thành phần biệt lập nào ?
1. Tình thái
2. Cảm thán
3. Phụ chú
4. Gọi đáp
PA. A
469 .VA0919CSH
“ Thế ra không phải các anh đến phá tổ kiến – chao ôi , việc làm của các anh quí báu thay .” (Tô Hoài) Câu văn trên có chứa thành phần biệt lập nào ?
1. Tình thái
2. Cảm thán
3. Phụ chú
4. Gọi đáp
PA. B
470 .VA0920CSH
Đối tượng mà văn bản “ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” ( Vũ Khoan ) hướng tới là ai ?
1. Thiếu niên
2. Nhi đồng
3. Thế hệ trẻ
4. Tất cả mọi người
PA. C
471 .VA0920CSH
Yếu tố quan trong nhất tạo nên sức thuyết phục của văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” của Vũ Khoan là ?
1. Vấn đề đặt ra trong văn bản rất có ý nghĩa thiết thực
2. Cách lập luận giản dị mà vô cùng chặt chẽ của tác giả
3. Thái độ tôn trọng và có trách nhiệm với thế hệ trẻ của tác giả
4. Tác giả nhìn nhận vấn đề đúng đắn và khách quan
PA. C
472 .VA0920CSH
Câu văn “ À ra thế – ông nghĩ thầm – bác ta từng quen nhiều họa sĩ .” chứa thành phần biệt lập
nào ?
1. Tình thái
2. Cảm thán
3. Phụ chú
4. Gọi đáp
PA. C
473 .VA0920CSH
Câu văn : “Này , bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không ?”
chứa thành phần biệt lập nào ?
1. Tình thái
2. Cảm thán
3. Phụ chú
4. Gọi đáp
PA. D
474 .VA0921CSH
Văn bản “Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La- phông-ten” đã bàn luận về vấn đề gì ?
1. Hình tượng chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La- phông-ten
2. Hình tượng chó sói trong thơ ngụ ngôn của La- phông-ten
3. Hình tượng con cừu non trong thơ ngụ ngôn của La- phông-ten
4. Đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là dấu ấn , cách nhìn , cách nghĩ riêng của nhà văn
PA. D
475 .VA0922CSH
Ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con cò trong bài thơ “Con cò” của Chế Lan Viên là gì ?
A. Cho cuộc sống đầy đủ của đứa con
B. Cho cuộc sống lam lũ nhưng thanh bình của làng quê
C. Cho tấm lòng của người mẹ và ý nghĩa của những lời hát ru
D. Cho những phảm chất tốt đẹp của người phụ nữ
PA. C
476 .VA0922CSH
“ Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn yêu con”
(Con cò – Chế Lan Viên)
Hai câu thơ trên là lời ru của ai hướng tới ai ? Nhằm mục đích gì ?
A. Lời của tác giả nói với đứa con về tình cảm và tấm lòng của người mẹ
B. Là lời của người mẹ ru con để bày tỏ tình cảm của mẹ dành cho con
C. Lời của tác giả nói với mẹ về mong ước của đứa con
D. Là lời của người mẹ ru con mong cho con có giấc ngủ ngon
PA. B
478 .VA0922CSH
“ Khu vườn nhà Lan không rộng lắm . Nó chỉ bằng một cái sân nhỏ nhưng có bao nhiêu là cây . Mỗi cây có một đời sống riêng , một tiếng nói riêng . Cây lan , cây huệ , cây hồng nói chuyện bằng hương , bằng hoa . Cây mơ , cây cải nói chuyện bằng lá . Cây bầu , cây bí nói bằng quả . Cây khoai , cây dong nói chuyện bằng củ , bằng rễ .” (Trần Mạnh Hảo)
Đoạn văn trên sử dụng những phép liên kết nào ?
A. Phép thế và lặp
B. Phép thế và nối
C. Phép nối và lặp
D. Phép đồng nghĩa và lặp
PA. A
479 .VA0923CSH
Trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” ( Thanh Hải ), vì sao ở đoạn thơ đầu tác giả dùng đại từ “ tôi” đến đoạn 4 , 5 lại xưng “ta” ?
A. Vì muốn nói cho ước nguyện chung của mọi người
B. Vì chỉ muốn nói ước nguyện của cá nhân mình
C. Vì muốn nói cho ước nguyện của thanh niên
D. Vì muốn nói cho ước nguyện của những người già
PA. A
480 .VA0923CSH
Trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” , Thanh Hải đã thể hiện thái độ dâng hiến cho đời như thế nào ?
A. Ồn ào , sôi nổi
B. Khiêm nhường , lặng lẽ
C. Thành kính , nghiêm trang
D. Tươi vui , náo nức
PA. B
481 .VA0923CSH
Dòng thơ nào diễn tả đúng nhất cảm xúc của Viễn Phương khi vào trong lăng viếng Bác ?
A. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
B. Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
C. Mà sao nghe nhói ở trong tim !
D. Mai về miền Nam thương trào nước mắt
PA. C
482 .VA0924CSH
Nội dung chính của bài thơ “Sang thu” ( Hữu Thỉnh ) là gì ?
A. Thể hiện tình yêu quê hương , đất nước
B. Thể hiện tình yêu tha thiết với mùa thu của quê hương
C. Thể hiện những cảm nhận tinh tế về sự biến đổi của đất trời ở thời điểm giao mùa
D. Thể hiện niềm tự hào của tác giả về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc sang thu
PA. C
483 .VA0924CSH
Dòng nào nêu đúng nhất nghệ thuật đặc sắc của bài thơ “ Sang thu” ( Hữu Thỉnh) ?
A. Lời thơ hàm súc, chan chứa tình cảm
B. Ngôn thơ trong sáng và cô đọng
C. Sử dụng nhiều hình ảnh chọn lọc , gợi cảm xúc nhiêu hơn miêu tả
D. Lời thơ hàm súc, tinh tế , hình ảnh thơ giàu sức biểu cảm
PA. D
484 .VA0924CSH
Trong bài thơ “ Sang thu” ( Hữu Thỉnh) , câu thơ nào được trích dưới đây mang ý nghĩa triết lí nhất ?
A. Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
B. Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
C. Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
D. Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
PA. D
485 .VA0924CSH
Dòng nào không nói đúng nghệ thuật của bài thơ “Nói với con” ( Y Phương ) ?
A. Sử dụng rất nhiều từ mượn và từ láy tượng hình
B. Sử dụng nhiều hình ảnh cụ thể giàu chất thơ
C. Có giọng điệu thiết tha , tình cảm
D. Có bố cục chặt chẽ , hợp lí , dẫn dắt một cách tự nhiên
PA. A
486 .VA0924CSH
Bài thơ “Nói với con” của Y Phương đã giúp em hiểu về điều gì ?
A. Vẻ đẹp của rừng núi
B. Sức sống của người miền núi
C. Tâm hồn của người miền núi
D. Sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của người miền núi
PA. D
487. VA0924CSH
Bài thơ “Nói với con” của Y Phương , gợi nhắc chúng ta điều gì ?
1. Phải biết ơn cha mẹ
2. Phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình
3. Phải biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình
4. Phải có tình cảm gắn bó với truyền thống , với quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống
PA. D
488. VA0924CSH
Dòng nào dưới đây có sử dụng hàm ý ?
1. Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy .
2. Anh đưa khách về nhà đi . Tuổi già cần nước chè : ở Lào Cai đi sớm quá .
3. Anh chạy ra nhà phía sau , rồi trở vào liền , tay cầm một cái làn .
4. Ô ! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này !
PA. B
489. VA0924CSH
Dòng nào nói đúng , đủ nhất về khái niệm : Nghị luận về một đoạn thơ , bài thơ ?
1. Là trình bày những cảm nhận , đánh giá về vẻ đẹp của bài thơ , đoạn thơ
2. Là nêu tình cảm của mình về bài thơ , đoạn thơ
3. Là trình bày những thông tin liên quan đến nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ , bài thơ
4. Là trình bày những cảm nhận , đánh giá về vẻ đẹp của nội dung và nghệ thuật của bài
thơ , đoạn thơ
PA. D
490. VA0925CSH
Nội dung chính của bài thơ “ Mây và sóng” ( Ta-go ) là gì ?
1. Ca ngợi tình cảm của đứa con dành cho mẹ
2. Ca ngợi công lao của người mẹ đối với con
3. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên
4. Ca ngợi tình cảm mẹ con thật cao cả và thiêng liêng, bất diệt
PA. D
491. VA0925CSH
Ý nào nêu không đúng điều kiện sử dụng hàm ý ?
A. Người nghe (người đọc) phải có năng lực giải đoán hàm ý
B. Người nói (người viết) biết cách đưa hàm ý vào lời nói , câu viết
C. Người nghe (người đọc) không cần hiểu nội dung hàm ý
D. Người nói (người viết) có ý thức sử dụng hàm ý
PA. C
492. VA0926CSB
Văn bản nào không phải là văn bản nhật dụng ?
1. Tôi đi học
2. Phong cách Hồ Chí Minh
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
4. Cổng trường mở ra
PA. A
493. VA0927CSH
Dòng nào nói đúng nét nghệ thuật đặc sắc của văn bản “Bến quê” ( Nguyễn Minh Châu ) ?
1. Xây dựng tình huống truyện đầy nghịch lí , nội tâm nhân vật tinh tế , ngôn ngữ giàu hình ảnh biểu trưng
2. Xây dựng truyện với những tình huống đảo ngược , nội tâm nhân vật phức tạp , lời văn chau chuốt
3. Sử dụng ngôn ngữ giàu biểu cảm
4. Miêu tả nội tâm nhân vật chính phức tạp , các sự việc phong phú
PA. A
494. VA0927CSH
Văn bản “Bến quê “ của Nguyễn Minh Châu thức tỉnh người đọc điều gì ?
1. Phải biết yêu gia đình
2. Phải biết trân trọng tình cảm hàng xóm láng giềng
3. Phải biết quí trẻ em
4. Phải biết trân trọng giá trị cuộc sống gia đình và những vẻ đẹp bình dị của quê hương
PA. D
495. VA0927CSH
Dòng nào chứa thành phần biệt lập phụ chú ?
1. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh , phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ .
2. Cô nhìn thẳng vào mắt anh – những người con gái sắp xa ta , biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy .
3. Thưa ông , chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ !
4. Đi bốn năm hôm mới lên đến đây , vất vả quá !
PA. B
496. VA0928CSB
“ Ở rừng mùa này thường như thế. Mưa. Nhưng mưa đá . Lúc đầu tôi không biết . Nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang . Có cái gì vô cùng sắc xé không khi ra từng mảnh vụn .Và tôi thấy đau , ướt ở má” Đoạn văn trên được trích ở văn bản nào ?
1. Những ngôi sao xa xôi
2. Bến quê
3. Chiếc lược ngà
4. Lặng lẽ Sa Pa
PA. A
497. VA0927CSH
“ Ở rừng mùa này thường như thế . Mưa. Nhưng mưa đá . Lúc đầu tôi không biết . Nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang . Có cái gì vô cùng sắc xé không khi ra từng mảnh vụn .Và tôi thấy đau , ướt ở má .” ( Những ngôi sao xa xôi- Lê Minh Khuê) Đoạn văn trên sử dụng phép liên kết nào ?
1. Phép nối
2. Phép lặp
3. Phép thế
4. Phép đồng nghĩa
PA. A
498. VA0928CSH
Truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi “ ( Lê Minh Khuê ) gợi cho em nhớ tới tác phẩm nào đã được học ở chương trình Ngữ văn cũng nói về thế trẻ thời kì chống Mĩ cứu nước ?
A. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
B. Lặng lẽ Sa Pa
C. Chiếc lược ngà
D. Ánh trăng
PA. A
499. VA0929CSH
Truyện “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang” ( Cru-xô) khiến em liên tưởng đến truyện nào của Việt Nam ?
A. Tấm Cám
B. Sọ Dừa
C. Thạch Sanh
D. Sự tích dưa hấu
PA. D
500. VA0930CSH
Dòng nào nêu đúng ý nghĩa của truyện ngắn “Bố của Xi- mông” ( Mô-pa-xăng ) ?
A. Giáo dục sự cảm thông và lòng yêu thương con người
B. Ca ngợi tình cảm của mẹ dành cho con
C. Đề cao trách nhiệm phải biết giữ gìn hạnh phúc gia đình
D. Giáo dục con cái phải biết ơn công lao của mẹ
PA. A
501. VA0931CSH
Qua văn bản “Con chó Bấc” , G. Lân-đơn muốn bộc lộ điều gì ?
1. Tình cảm với những người biết yêu thương loài vật
2. Khả năng miêu tả của mình
3. Khả năng kẻ chuyện của mình
4. Tình cảm yêu thương của mình đối với loài vật
PA. D
502. VA0932CSH
Đoạn trích “Bắc Sơn” ( Nguyễn Huy Tưởng ) đề cập đến nội dung gì ?
1. Cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng Thơm-Ngọc
2. Nỗi khổ tâm của chị Thơm khi nhận ra bộ mặt thật của chồng
3. Nỗi buồn đau của chị Thơm khi nghe tin cha và em hi sinh
4. Cuộc đấu tranh nội tâm và hành động dũng cảm cứu người của Thơm
PA. D
503. VA0933CSH
Đoạn trích “Tôi và chúng ta” ( Lưu Quang Vũ ) đề cập đến nội dung gì ?
A. Mâu thuẫn trong nội bộ anh em công nhân ở một xí nghiệp
B. Mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo của một xí nghiệp
C. Mâu thuẫn giữa quyền lợi cá nhan và quyền lợi tập thể
D. Cuộc xung đột giữa phái đổi mới và phái bảo thủ trong một xí nghiệp
PA. D

Tác giả bài viết: Trần Văn Đức
Nguồn tin: Phòng QLT và KĐCL
(http://khohoclieu.hanoiedu.vn/vi/news/De-thi-tham-khao/503-Cau-hoi-trac-nghiem-mon-van-THCS-56/)


Tập tin đính kèm
Tác giả: ngocpct
Nguồn:c2phanchutrinh-hn.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 58
Hôm qua : 382
Tháng 05 : 6.205
Tháng trước : 7.508
Năm 2021 : 40.803
Năm trước : 56.135
Tổng số : 104.040