Tuesday, 02/06/2020|
Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế công khai năm học 2018-2019

 

UBND QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG THCSPHAN CHU TRINH

         Số ……/QĐ-THCSPCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Ba Đình, ngày 1 tháng 6 năm 2019

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế công khai của trường THCS Phan Chu Trinh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

- Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày - Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  • Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế công khai năm học 2018-2019 của trường THCS Phan Chu Trinh

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ nhà trường, Tổ trưởng các Tổ và người đứng đầu các tổ chức Hội, Đoàn thể trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

Như điều 3

Lưu VP                                                      Nguyễn Mai Hương

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 57
Tháng 06 : 61
Tháng trước : 3.132
Năm 2020 : 13.005
Năm trước : 7.102
Tổng số : 20.107