Biên bản vận động học sinh ra lớp Biên bản vận động học sinh đến trường

Biên bản vận động học sinh ra lớp được lập ra để ghi lại toàn bộ cuộc gặp mặt của nhà trường với gia đình học sinh để vận động học sinh bỏ học quay trở lại lớp học. Biên bản cần ghi rõ thời gian, ý kiến của gia đình học sinh, rồi ký xác nhận của cả 2 bên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 2 mẫu biên bản mời các bạn cùng tham khảo.

Biên bản vận động học sinh ra lớp – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
V/v vận động học sinh ra lớp

Hôm nay vào lúc ……giờ …..phút, ngày …..tháng …..năm 20………

Bạn đang xem bài: Biên bản vận động học sinh ra lớp Biên bản vận động học sinh đến trường

Tôi là:……………………………………….

Đã đến nhà ông (bà)…………………………………cư ngụ tại………………………………………, có con là …………………………sinh ngày…../…../…… được biên chế vào lớp ….. của năm học 2020 – 2021 để vận động em trở lại lớp tiếp tục công việc học tập.

Sau một thời gian trao đổi với gia đình, chúng tôi nhận được kết quả như sau:

– Ý kiến của gia đình:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc …..giờ …… phút cùng ngày và có đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe và thống nhất.

CHỦ HỘ
(hoặc đại diện gia đình)

……, ngày ….tháng …..năm….…

Người ghi biên bản

Biên bản vận động học sinh ra lớp – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—-

BIÊN BẢN
V/v vận động học sinh ra lớp lần …………..

Hôm nay ngày ………tháng ………..năm ……….., tại gia đình PHHS em …..Chúng tôi gồm có:

1/ Ông (bà) …………………………… Chức vụ ……………………………

2/ Ông (bà) …………………………….. Chức vụ ……………………………

3/ Ông (bà) ……………………………… Chức vụ …………………………….

4/ Ông (bà) ……………………………… Chức vụ ……………………………..

5/ Ông (bà) ……………………………..Chức vụ ………………………………..

Đã đến gia đình của ông (bà) ……………………… hiện cư ngụ tại ……

Là phụ huynh của em ………………………………………………………………

học sinh lớp …………….. Trường ……………, năm học 20… – 20…

Lý do: Em ……………………….. .. nghỉ học không có lí do.

Nay chúng tôi đến thông báo cùng gia đình của em được biết đồng thời vận động em trở lại lớp học.

* Ý kiến của PHHS.

………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………….. ………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào lúc ……….giờ ………phút, ngày …….tháng …….năm ……….

ĐẠI DIỆN BĐH ẤP  ĐẠI DIỆN PHHS GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…