Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 33 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết chữ số thích hợp vào ô trống sao cho…

1. Viết chữ số thích hợp vào ô trống sao cho:

giai bai 1 2 3 4 5 trang 33 vo bai tap toan 4 tap 2 1 1514972835 c2phanchutrinh.edu.vn

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 Vở bài tập Toán 4 tập 2

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một đàn gà có 35 gà trống và 51 gà mái. Tổng số gà trong đàn là …con.

a) Phân số chỉ phần gà trống trong cả đàn gà là: ……..

b) Phân số chỉ phần gà mái trong cả đàn gà là: ………

3. Khoanh vào những phân số bằng \({7 \over 9}\) :

\({{14} \over {27}};{{14} \over {18}};{{36} \over {28}};{{35} \over {45}}\)

4. Các phân số \({{35} \over {63}};{{35} \over {58}};{{24} \over {54}}\) viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:……..

5. Viết tiếp vào chố chấm:

 giai bai 1 2 3 4 5 trang 33 vo bai tap toan 4 tap 2 2 1514972835 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Đo độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành ABCD được:

Đo độ dài đáy DC: …

Chiều cao AH là:….

b) Diện tích hình bình hành ABCD là: …

Bài giải

1.

giai bai 1 2 3 4 5 trang 33 vo bai tap toan 4 tap 2 3 1514972835 c2phanchutrinh.edu.vn

2.

Một đàn gà có 35 gà trống và 51 gà mái. Tổng số gà trong đàn là 86 con.

a) Phân số chỉ phần gà trống trong cả đàn gà là: \({{35} \over {86}}\)

b) Phân số chỉ phần gà mái trong cả đàn gà là: \({{51} \over {86}}\)

3. Những phân số bằng \(7 \over 9\) là: \({{14} \over {18}};{{35} \over {45}}\)

4.

Theo thứ tự từ lớn đến bé là: \({{35} \over {58}};{{35} \over {63}};{{24} \over {54}}\)

Hướng dẫn

Vì hai phân số \({{35} \over {63}};{{35} \over {58}}\) có tử số bằng nhau nên mẫu số lớn thì phân số đó sẽ bé nên \({{35} \over {63}}

Mặt khác ta lại có:

giai bai 1 2 3 4 5 trang 33 vo bai tap toan 4 tap 2 4 1514972835 c2phanchutrinh.edu.vn

Mà \({5 \over 9} > {4 \over 9}\). Vậy \({{35} \over {63}} > {{24} \over {54}}\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có thể viết như sau: \({{35} \over {63}} {{24} \over {54}}\)

Vậy các phân số có thứ tự từ lớn đến bé là: \({{35} \over {58}};{{35} \over {63}};{{24} \over {54}}\)

5. 

giai bai 1 2 3 4 5 trang 33 vo bai tap toan 4 tap 2 5 1514972835 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Đo độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành ABCD được:

Đo độ dài đáy DC: 5cm

Chiều cao AH là: 3cm

b) Diện tích hình bình hành ABCD là: 3×5=15 cm2

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.