Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 58, 59 bài 1 Định lí Talet trong tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:…

Bài 1 trang 58 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 SGK toán 8 tập 2

a) AB = 5cm và CD 15 cm;

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m và MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta có AB = 5cm và CD = 15 cm

 \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{5}{15}\) = \(\frac{1}{3}\).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 \(\frac{EF}{GH}\) = \(\frac{48}{160}\) = \(\frac{3}{10}\)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 \(\frac{PQ}{MN}\) = \(\frac{120}{24}\) = 5.


Bài 5 trang 58 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

bai 5 trang 59 toan 8 t2 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải:

a) MN // BC →  \(\frac{BM}{AM}\) = \(\frac{CN}{AN}\)

Mà CN = AN= 8.5 – 5= 3.5

nên \(\frac{x}{4}\) = \(\frac{3.5}{5}\)  → x = \(\frac{4.3,5}{5}\) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF →  \(\frac{DP}{PE}\) = \(\frac{DQ}{QF}\)

Mà QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Nên 

\(\frac{x}{10,5}\) = \(\frac{9}{15}\)  → x = \(\frac{10,5.9}{15}\) = 6,3


Bài 2 trang 59 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết  \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{3}{4}\) và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Giải:

Ta có: \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{3}{4}\)  mà  CD= 12cm nên

\(\frac{AB}{12}\) = \(\frac{3}{4}\)  → A= \(\frac{12.3}{4}\) = 9

Vậy độ dài AB= 9cm.


Bài 3 trang 59 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’.

Giải:

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài CD nên AB= 5CD.

Độ dài A’B’ gấp 12 lần độ dài CD nên A’B’= 12CD.

→ Tí số của hai đoạn thẳng AB và A’B’ là: 

\(\frac{AB}{A’B’}\)= \(\frac{5CD}{12CD}\) = \(\frac{5}{12}\)


Bài 4 trang 59 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết \(\frac{AB’}{AB}\) = \(\frac{AC’}{AC}\) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) \(\frac{AB’}{B’B}\) = \(\frac{AC}{C’C}\)’

b) \(\frac{BB’}{AB}\)  =  \(\frac{CC’}{AC}\).

bia 4 trang 59 toan 8 t2 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải: 

a) Ta có: 

\(\frac{AB’}{AB}\) = \(\frac{AC’}{AC}\)  →  \(\frac{AC}{AC’}\) = \(\frac{AB}{AB’}\)

→  \(\frac{AC}{AC’}\) – 1 =  \(\frac{AC-AC’}{AC’}\) = \(\frac{AB-AB’}{AB’}\) 

→  \(\frac{CC’}{AC’}\) =  \(\frac{B’B}{AB’}\)  →  \(\frac{AB’}{BB’}\) = \(\frac{AC’}{CC’}\)

b) Vì \(\frac{AB’}{AB}\) = \(\frac{AC’}{AC}\) mà AB’ = AB – B’B, AC’ = AC – C’C.

\(\frac{AB-BB’}{AB}\) = \(\frac{AC -CC’}{AC}\)  → 1 – \(\frac{B’B}{AB}\) = 1 –  \(\frac{C’B}{AC}\)

→  \(\frac{B’B}{AB}\) = \(\frac{C’B}{AC}\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.