Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

Giải bài tập trang 72 Bài 1 Các góc ở vị trí đặc biệt sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 4 Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau.

Bài 1 trang 72 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát Hình 14.

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

a) Tìm các góc kề với \(\widehat {xOy}\).

b) Tìm số đo của \(\widehat {tOz}\) nếu cho biết \(\widehat {xOy} = 20^\circ ;\widehat {xOt} = 90^\circ ;\widehat {yOz} = \widehat {tOz}\).

bai 1 trang 72 toan 7 ctst c2phanchutrinh.edu.vn

Lời giải: 

a) Các góc kề với \(\widehat {xOy}\) là: \(\widehat {yOz};\widehat {yOt}\)

b) Ta có:

 \(\begin{array}{l}\widehat {xOy} + \widehat {yOz} + \widehat {zOt} = \widehat {xOt}\\ \Rightarrow 20^\circ  + \widehat {zOt} + \widehat {zOt} = 90^\circ \\ \Rightarrow 2.\widehat {zOt} = 90^\circ  – 20^\circ  = 70^\circ \\ \Rightarrow \widehat {zOt} = 70^\circ :2 = 35^\circ \end{array}\)

Bài 2 trang 72 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz}\) kề bù với nhau. Biết \(\widehat {xOy} = 25^\circ \). Tính \(\widehat {yOz}\).

Lời giải: 

Vì hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz}\) kề bù với nhau nên

\(\begin{array}{l}\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = 180^\circ \\ \Rightarrow 25^\circ  + \widehat {yOz} = 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat {yOz} = 180^\circ  – 25^\circ  = 155^\circ \end{array}\)

Bài 3 trang 72 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho hai góc kề nhau \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\) với \(\widehat {AOC} = 80^\circ \). Biết \(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.\widehat {AOC}\).  Tính số đo các góc \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\)

Lời giải: 

Vì \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\)là 2 góc kề nhau nên \(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = \widehat {AOC}\), mà \(\widehat {AOC} = 80^\circ \) nên \(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = 80^\circ \)

Vì \(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.\widehat {AOC}\) nên \(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.80^\circ  = 16^\circ \)

Như vậy,

\(\begin{array}{l}16^\circ  + \widehat {BOC} = 80^\circ \\ \Rightarrow \widehat {BOC} = 80^\circ  – 16^\circ  = 64^\circ \end{array}\)

Vậy \(\widehat {AOB} = 16^\circ ;\widehat {BOC} = 64^\circ \)

Bài 4 trang 72 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau:

bai 4 trang 72 toan 7 ctst c2phanchutrinh.edu.vn

Lời giải: 

a) Ta có: b = 132\(^\circ \)( 2 góc đối đỉnh)

a + 132\(^\circ \) =180\(^\circ \) (2 góc kề bù) nên a = 180\(^\circ \) – 132\(^\circ \) = 48\(^\circ \)

c = a = 48\(^\circ \)(2 góc đối đỉnh)

b) e = 21\(^\circ \)(2 góc đối đỉnh)

d + 21\(^\circ \) =180\(^\circ \) (2 góc kề bù) nên d = 180\(^\circ \)- 21\(^\circ \)= 159\(^\circ \)

f = d =159\(^\circ \)(2 góc đối đỉnh)

Bài 5 trang 72 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu (\( \bot \)) để biểu diễn chúng.

bai 5 trang 72 toan 7 ctst c2phanchutrinh.edu.vn

Lời giải: 

Ta thấy: a \( \bot \)b và a \( \bot \)c

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.