Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải bài tập trang 15 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính độ dài của sợi dây thép dùng để uốn thành bông hoa như hình bên…

1. Tính độ dài của sợi dây thép dùng để uốn thành bông hoa như hình bên.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 1 1514562606 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập Toán 5 tập 2

2. Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Hình tròn bé có bán kính 5m. Chu vi của hình tròn lớn là 40,82m. Hỏi bán kính hình tròn lớn dài hơn bán kính hình tròn bé bao nhiêu mét ?

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 2 1514562606 1 c2phanchutrinh.edu.vn

3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 3 1514562606 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Hình trên được tạo bởi nửa hình tròn và một hình tam giác.

Diện tích hình bên là :

A. 46,26cm2

B. 50,13cm2

C. 28,26cm2

D. 32,13cm2

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 4 1514562606 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Diện tích phần đã tô đậm của hình vuông là:

A. 243cm2

B. 126cm2

C. 314cm2

D. 86cm2

Bài giải:

1.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 5 1514562606 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Chu vi hình tròn đường kính 9cm là :

9 ⨯ 3,14 = 28,26 (cm)

Nửa chu vi hình tròn là :

28,26 : 2 = 14,13 (cm)

Độ dài sợi dây thép chính là bốn nửa chu vi hình tròn là :

4 ⨯ 14,13 = 56,52 (cm)

Đáp số : 56,52cm

2.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 6 1514562606 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Đường kính hình tròn lớn là :

40,82 : 3,14 = 13 (m)

Bán kính hình tròn lớn là :

13 : 2 = 6,5 (m)

Hiệu hai bán kính là :

6,5 – 5 = 1,5 (m)

Vậy bán kính hình tròn lớn dài hơn bán kính hình tròn bé là 1,5m

3.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 7 1514562606 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Bán kính hình tròn là :

6 : 2 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn là :

3 ⨯ 3 ⨯ 3,14 = 28,26 (cm2)

Diện tích nửa hình tròn là :

28,26 : 2 = 14,13 (cm2)

Diện tích hình tam giác là :

6 ⨯ 6 : 2 = 18 (cm2)

Diện tích hình bên là :

18 + 14,13 = 32,13 (cm2)

Chọn đáp án D

4.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 8 1514562606 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Diện tích hình vuông là :

20 ⨯ 20 = 400 (cm2)

Bán kính hình tròn là :

20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích hai nửa hình tròn là :

10 ⨯ 10 ⨯ 3,14 = 314 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là :

400 – 314 = 86 (cm2)

Chọn đáp án D

 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải bài tập trang 15 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính độ dài của sợi dây thép dùng để uốn thành bông hoa như hình bên…

1. Tính độ dài của sợi dây thép dùng để uốn thành bông hoa như hình bên.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 1 1514562606 c2phanchutrinh.edu.vn

2. Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Hình tròn bé có bán kính 5m. Chu vi của hình tròn lớn là 40,82m. Hỏi bán kính hình tròn lớn dài hơn bán kính hình tròn bé bao nhiêu mét ?

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 2 1514562606 c2phanchutrinh.edu.vn

3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 3 1514562606 c2phanchutrinh.edu.vn

Hình trên được tạo bởi nửa hình tròn và một hình tam giác.

Diện tích hình bên là :

A. 46,26cm2

B. 50,13cm2

C. 28,26cm2

D. 32,13cm2

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 4 1514562606 c2phanchutrinh.edu.vn

Diện tích phần đã tô đậm của hình vuông là:

A. 243cm2

B. 126cm2

C. 314cm2

D. 86cm2

Bài giải:

1.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 5 1514562606 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Chu vi hình tròn đường kính 9cm là :

9 ⨯ 3,14 = 28,26 (cm)

Nửa chu vi hình tròn là :

28,26 : 2 = 14,13 (cm)

Độ dài sợi dây thép chính là bốn nửa chu vi hình tròn là :

4 ⨯ 14,13 = 56,52 (cm)

Đáp số : 56,52cm

2.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 6 1514562606 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Đường kính hình tròn lớn là :

40,82 : 3,14 = 13 (m)

Bán kính hình tròn lớn là :

13 : 2 = 6,5 (m)

Hiệu hai bán kính là :

6,5 – 5 = 1,5 (m)

Vậy bán kính hình tròn lớn dài hơn bán kính hình tròn bé là 1,5m

3.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 7 1514562606 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Bán kính hình tròn là :

6 : 2 = 3 (cm)

Diện tích hình tròn là :

3 ⨯ 3 ⨯ 3,14 = 28,26 (cm2)

Diện tích nửa hình tròn là :

28,26 : 2 = 14,13 (cm2)

Diện tích hình tam giác là :

6 ⨯ 6 : 2 = 18 (cm2)

Diện tích hình bên là :

18 + 14,13 = 32,13 (cm2)

Chọn đáp án D

4.

giai bai 1 2 3 4 trang 15 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 8 1514562606 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Diện tích hình vuông là :

20 ⨯ 20 = 400 (cm2)

Bán kính hình tròn là :

20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích hai nửa hình tròn là :

10 ⨯ 10 ⨯ 3,14 = 314 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là :

400 – 314 = 86 (cm2)

Chọn đáp án D

 c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.