Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Giải bài tập trang 38 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông có cạnh 8m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín căn phòng đó?…

Đề bài

1. Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông có cạnh 8m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín căn phòng đó?

2. Người ta trồng mía trên môt khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 130m, chiều dài hơn chiều rộng 70m.

a) Tính diện tích khu đất đó

b) Biết rằng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 300kg mía. Hỏi trên cả khu đất đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn mía?

3. Một sân vận động hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và kích thước như hình bên.

Hỏi diện tích sân vận động đó bằng bao nhiêu mét vuông?

giai bai 1 2 3 4 trang 38 vo bai tap sbt toan lop 5 tap 1 1 1514569412 c2phanchutrinh.edu.vn

 

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

giai bai 1 2 3 4 trang 38 vo bai tap sbt toan lop 5 tap 1 2 1514569412 c2phanchutrinh.edu.vn

 

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Diện tích hình bên là:

A. 20cm2                  B. 12cm2                        C. 16cm2               D. 10cm2

Đáp án

1. 

Bài giải

Diện tích căn phòng là:

8 x 8 = 64 (m2)

64m2 = 640 000 cm2

Diện tích một mảnh gỗ

80 x 20 = 1600 (cm2)

Số mảnh gỗ dùng để lát sàn căn phòng đó là:

640 000 : 1600 = 400 (mảnh)

Đáp số: 400 mảnh gỗ

2. 

Bài giải

Chiều dài khu đất là:

130 + 70 = 200 (m)

Diện tích khu đất là:

200 x 130 = 26 000 (m2)

100m2 thu hoạch được 300kg mía

Vậy 26000m2 thì thu hoạch được số ki-lô-gam mía trên khu đất đó:

 \({{26000 \times 300} \over {100}} = 78000(kg)\)

78 000kg = 78 tấn

Đáp số: 78 tấn mía

3.  

Bài giải

Chiều dài sân vận động là:

6 x 3000 = 18 000 (cm) = 180m

Chiều dài sân vận động là:

3 x 3000 = 9000 (cm) = 90m

Diện tích sân vận động là:

180 x 90 = 16300 (m2)

Đáp số: 16200m2

4.

Bài giải

Cách 1:

giai bai 1 2 3 4 trang 38 vo bai tap sbt toan lop 5 tap 1 3 1514569412 c2phanchutrinh.edu.vn

 

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Diện tích hình vẽ = Diện tích hình (1) + diện tích hình (2) = 4 x 3 + 2 x 2 = 16cm2

Cách 2:

giai bai 1 2 3 4 trang 38 vo bai tap sbt toan lop 5 tap 1 4 1514569412 c2phanchutrinh.edu.vn

 

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Diện tích hình vẽ = Diện tích hình (1) + diện tích hình (2) = 3 x 2 + 5 x 2 = 16cm2

Cách 3:

giai bai 1 2 3 4 trang 38 vo bai tap sbt toan lop 5 tap 1 5 1514569412 c2phanchutrinh.edu.vn

 

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Diện tích hình vẽ = Diện tích hình (1) + diện tích hình (2) + diện tích hình 3 = 3 x 2 + 3 x 2 + 2 x 2 = 16cm2

Vậy khoanh tròn vào câu trả lời đúng C.

c2phanchutrinh.edu.vn 

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.