Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

Giải bài tập trang 40 bài phép trừ phân số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) \({3 \over 4} – {2 \over 3}\)          b) \({7 \over 5} – {3 \over 7}\)

c) \({4 \over 3} – {3 \over 5}\)          d) \({{11} \over 3} – {2 \over 5}\)

2. Tính:

a) \({8 \over 9} – {1 \over 3}\)          b) \({4 \over 5} – {6 \over {25}}\)

3. Một trại chăn nuôi gia súc có \({9 \over {11}}\) tấn thức ăn trại đã sử dụng hết \({4 \over 5}\) tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

4. Có hai voì nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất một giờ chảy được \({5 \over {12}}\) bể, vòi thứ hai một giờ chảy được \({1 \over 3}\) bể. Hỏi trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu phần của bể nước?

Bài giải

1.

a) \({3 \over 4} – {2 \over 3} = {9 \over {12}} – {8 \over {12}} = {1 \over {12}}\)   

b) \({7 \over 5} – {3 \over 7} = {{49} \over {35}} – {{15} \over {35}} = {{34} \over {35}}\)

c) \({4 \over 3} – {3 \over 5} = {{20} \over {15}} – {9 \over {15}} = {{20 – 9} \over {15}} = {{11} \over {15}}\)

d) \({{11} \over 3} – {2 \over 5} = {{55} \over {15}} – {6 \over {15}} = {{49} \over {15}}\)

2.

a) \({8 \over 9} – {1 \over 3} = {{24} \over {27}} – {9 \over {27}} = {{15} \over {27}} = {5 \over 9}\)

b) \({4 \over 5} – {6 \over {25}} = {{20} \over {25}} – {6 \over {25}} = {{20 – 6} \over {25}} = {{14} \over {25}}\)

3. 

Tóm tắt

giai bai 1 2 3 4 trang 40 vo bai tap vbt toan lop 4 tap 2 1 1514572910 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Số thức ăn còn lại trong trại là: \({9 \over {11}} – {4 \over 5} = {{45 – 44} \over {55}} = {1 \over {55}}\)

(tấn)

Đáp số: \({1 \over {55}}\) tấn.

4.

Tóm tắt

giai bai 1 2 3 4 trang 40 vo bai tap vbt toan lop 4 tap 2 2 1514572910 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai là:

\({5 \over {12}} – {1 \over 3} = {5 \over {12}} – {4 \over {12}} = {1 \over {12}}\) (bể)

Đáp số: \({1 \over {12}}\) bể.       

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.