Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 148 bài tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó SGK Toán 4. Câu 1: Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó…

Bài 1:Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là: \({2 \over 7}\). Tìm hai số đó

Giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4

Ta có sơ đồ:

giai bai 1 2 3 trang 148 sgk toan 4 1 1514545121 c2phanchutrinh.edu.vn

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là: 333 – 74 = 259

Bài 2. Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng \({3 \over 2}\) số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4

Ta có sơ đồ:

giai bai 1 2 3 trang 148 sgk toan 4 2 1514545121 c2phanchutrinh.edu.vn

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5(phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 – 75 (tấn)

Bài 3. Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là \({4 \over 5}\) Tìm hai số đó

Giải

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 4

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99

Ta có sơ đồ:

giai bai 1 2 3 trang 148 sgk toan 4 3 1514545121 c2phanchutrinh.edu.vn

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44

Số  lớn là: 99 – 44 = 55

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.