Giải bài 1, 2, 3 trang 27 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải bài tập trang 27 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống…

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Cạnh của hình lập phương

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 27 Vở bài tập Toán 5 tập 2

2m

1m 5cm

\({2 \over 5}dm\) 

Diện tích một mặt của hình lập phương

 

 

 

Diện tích toàn phần của hình lập phương

 

 

 

2. Người ta làm một cái hộp không nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp bằng bao nhiều đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán) ?

3. Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ?

Bài giải:

1.

Hướng dẫn

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2m là:

(2 ⨯ 2) ⨯ 4 = 16m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m là :

(2 ⨯ 2) ⨯ 6 = 24m2

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 1m 5cm là :

1m 5cm = 1,05m

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 4 = 4,41m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1m 5cm là :

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 6 = 6,615m2

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh \({2 \over 5}dm\) là :

 \(\left( {{2 \over 5} \times {2 \over 5}} \right) \times 4 = {{16} \over {25}}d{m^2}\)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh \({2 \over 5}dm\) là :

 \(\left( {{2 \over 5} \times {2 \over 5}} \right) \times 6 = {{24} \over {25}}d{m^2}\)

Cạnh của hình lập phương

2m

1m 5cm

 \({2 \over 5}dm\)

Diện tích một mặt của hình lập phương

16m2

4,41m2

\({{16} \over {25}}d{m^2}\) 

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24m2

6,615m2

\({{24} \over {25}}d{m^2}\) 

2.

giai bai 1 2 3 trang 27 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 1 1514563167 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Diện tích một mặt của hình lập phương :

(1,5 ⨯ 1,5) = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa phải dùng để làm hộp là :

2,25 ⨯ 5 = 11,25 (dm2)

Đáp số : 11,25dm2

3.

giai bai 1 2 3 trang 27 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 2 1514563167 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Diện tích một mặt hình lập phương :

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương thứ nhất là :

9 : 3 = 3 (cm)

giai bai 1 2 3 trang 27 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 3 1514563167 c2phanchutrinh.edu.vn

Diện tích một mặt hình lập phương :

216 : 6 = 36 (cm2)

Cạnh hình lập phương thứ hai là :

36 : 6 = 6 (cm)

Cạnh của hình lập phương thứ hai gấp 2 lần cạnh hình lập phương thứ nhất.

Đáp số : 2 lần

c2phanchutrinh.edu.vn 

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.