Giải bài 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải bài tập trang 36 bài thể tích hình lập phương Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống…

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Cạnh của hình lập phương

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập Toán 5 tập 2

2,5m

\({3 \over 4}dm\) 

4cm

5dm

Diện tích một mặt

 

 

 

 

Diện tích toàn phần

 

 

 

 

Thể tích

 

 

 

 

 2. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

a. Tính thể tích của mỗi hình trên.

b. Hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

3. Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 10kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài giải

1.

Biết cạnh của hình lập phương 2,5m. 

Diện tích một mặt hình lập phương :

S = 2,5 ⨯ 2,5 = 6,25m2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stp = 6,25 ⨯ 6 = 37,5m2

Thể tích hình lập phương :

V = 2,5 ⨯ 2,5 ⨯ 2,5 = 15,625m3

 Biết cạnh của hình lập phương \({3 \over 4}dm\) dm. 

Diện tích một mặt hình lập phương :

\(S = {3 \over 4} \times {3 \over 4} = {9 \over {16}}d{m^2}\) 

Diện tích toàn phần hình lập phương :

\({S_{tp}} = {9 \over {16}} \times 6 = {{27} \over 8}d{m^2}\)  

Thể tích hình lập phương :

\(V = {3 \over 4} \times {3 \over 4} \times {3 \over 4} = {{27} \over {64}}d{m^3}\) 

 Biết cạnh của hình lập phương 4cm. 

Diện tích một mặt hình lập phương :

S = 4 ⨯ 4 = 16cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stp = 16 ⨯ 6 = 96cm2

Thể tích hình lập phương :

V = 4 ⨯ 4 ⨯ 4 = 64cm3

 Biết cạnh của hình lập phương 5dm. 

Diện tích một mặt hình lập phương :

S = 5 ⨯ 5 = 25dm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stp = 25 ⨯ 6 = 150dm2

Thể tích hình lập phương :

V = 5 ⨯ 5 ⨯ 5 = 125dm3

Cạnh của hình lập phương

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 36 Vở bài tập Toán 5 tập 2

2,5m

 \({3 \over 4}dm\)

4cm

5dm

Diện tích một mặt

6,25m2

\({9 \over {16}}d{m^2}\) 

16cm2

25dm2

Diện tích toàn phần

37,5m2

\({{27} \over 8}d{m^2}\) 

96cm2

150dm2

Thể tích

15,625m3

\({{27} \over {64}}d{m^3}\) 

64cm3

125dm3

2.

Bài giải

a.

giai bai 1 2 3 trang 36 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 1 1514563589 c2phanchutrinh.edu.vn

 Thể tích hình hộp chữ nhật là :

2,2 ⨯ 0,8 ⨯ 0,6 = 1,056 (m3)

Cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 ⨯ 1,2 ⨯ 1,2 = 1,728 (m3)

b.

giai bai 1 2 3 trang 36 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 2 1514563589 c2phanchutrinh.edu.vn

 Thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật là :

1,728 – 1,056 = 0,672m3 = 672dm3

3.

giai bai 1 2 3 trang 36 vo bai tap sbt toan 5 tap 2 3 1514563589 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải

Thể tích khối kim loại là :

0,15 ⨯ 0,15 ⨯ 0,15 = 0,003375 (m3)

0,003375m3 = 3,375dm3

Khối kim loại đó nặng là :

10 ⨯ 3,375 = 33,75 (kg)

Đáp số : 33,75kg

 c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.