Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 56 bài nhân một số thập phân với một số tự nhiên SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 56 sgk Toán 5

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 5

a) \(2,5 \times 7\);

b) \(4,18 \times 5\);

c) \(0,256 \times 8\);

d) \(6,8 \times 15\)

Hướng dẫn giải:

a) giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 1 1514370678 1 c2phanchutrinh.edu.vn

            b) giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 2 1514370678 1 c2phanchutrinh.edu.vn

c) giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 3 1514370678 1 c2phanchutrinh.edu.vn

              d) giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 4 1514370678 1 c2phanchutrinh.edu.vn

 

Bài 2 trang 56 sgk Toán 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 5 1514370678 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn giải:

giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 6 1514370678 1 c2phanchutrinh.edu.vn


Bài 3 trang 56 sgk Toán 5

Bài 3. Một ô tô mỗi giờ đi được \(42,6km\). Hỏi trong \(4\) giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải

Mỗi giờ ô tô đi được \(42,6km\) do đó \(4\) giờ ô tô đó đi được: 

         \( 42,6 \times 4 = 170,4 (km)\)

Đáp số \(170,4 (km)\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Giải bài tập trang 56 bài nhân một số thập phân với một số tự nhiên SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1 trang 56 sgk Toán 5

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 5

a) \(2,5 \times 7\);

b) \(4,18 \times 5\);

c) \(0,256 \times 8\);

d) \(6,8 \times 15\)

Hướng dẫn giải:

a) giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 1 1514370678 c2phanchutrinh.edu.vn

            b) giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 2 1514370678 c2phanchutrinh.edu.vn

c) giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 3 1514370678 c2phanchutrinh.edu.vn

              d) giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 4 1514370678 c2phanchutrinh.edu.vn

 

Bài 2 trang 56 sgk Toán 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 5 1514370678 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn giải:

giai bai 1 2 3 trang 56 sgk toan 5 6 1514370678 c2phanchutrinh.edu.vn


Bài 3 trang 56 sgk Toán 5

Bài 3. Một ô tô mỗi giờ đi được \(42,6km\). Hỏi trong \(4\) giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải

Mỗi giờ ô tô đi được \(42,6km\) do đó \(4\) giờ ô tô đó đi được: 

         \( 42,6 \times 4 = 170,4 (km)\)

Đáp số \(170,4 (km)\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.