Giải bài 1, 2, 3 trang 68, 69 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 68, 69 bài 1 một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 1: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b)…

Bài 1 trang 68 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b):

Bạn đang xem bài: Giải bài 1, 2, 3 trang 68, 69 SGK Toán 9 tập 1

giai bai 1 2 3 trang 68 69 sgk toan 9 tap 1 1 1516357189 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn giải:

a) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình dưới:

giai bai 1 2 3 trang 68 69 sgk toan 9 tap 1 2 1516357189 c2phanchutrinh.edu.vn

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

\(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10\)

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

\(AB^2=BC.BH\Rightarrow BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{6^2}{10}=3,6\)

\(HC=BC=BH=10-3,6=6,4\)

Hay: x = 3,6;  y = 6,4

b) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình dưới

giai bai 1 2 3 trang 68 69 sgk toan 9 tap 1 3 1516357189 c2phanchutrinh.edu.vn

Ta vẽ hình và đặt tên thích hợp:

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

\(AB^2=BH.BC=20.x\Rightarrow x=\frac{AB^2}{BC}=\frac{12^2}{20}=7,2\)

\(HC=BC-BH=20-7,2=12,8\)

Hay x = 7,2;  y = 12,8

 


Bài 2 trang 68 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 2. Hãy tính x và y trong hình dưới đây :

giai bai 1 2 3 trang 68 69 sgk toan 9 tap 1 4 1516357189 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn giải:

Từ đề bài ta có cạnh huyền của tam giác có độ lớn là: 1 + 4  = 5 

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông đó là bình phương cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân hình chiếu của cạnh ấy trên cạnh huyền, ta được:

\(x^2=1.5\Leftrightarrow x=\sqrt{5}\)

\(y^2=5.4\Leftrightarrow y=2\sqrt{5}\)

 


Bài 3 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 3: Hãy tính x và y trong hình sau:

giai bai 1 2 3 trang 68 69 sgk toan 9 tap 1 5 1516357189 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn giải:

Cạnh huyền của tam giác vuông = y:

\(\Rightarrow y=\sqrt{5^2+7^2}=\sqrt{74}\)

Áp dụng công thức tính đường cao trong tam giác vuông, ta có:

\(\frac{1}{x^2}=\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}\)

\(\Rightarrow x=\sqrt{\frac{5^2.7^2}{5^2+7^2}}=\frac{35\sqrt{74}}{74}\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.