Giải bài 14, 15, 16 trang 11, 12 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 11, 12 bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức SGK Toán 9 tập 1. Câu 14: Phân tích thành nhân tử…

Bài 14 trang 11 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 14. Phân tích thành nhân tử:

Bạn đang xem bài: Giải bài 14, 15, 16 trang 11, 12 SGK Toán 9 tập 1

a) \( x^{2}\) – 3.                         b) \( x^{2}\) – 6;

c) \( x^{2}\) + \( 2\sqrt{3}\)x + 3;            d) \( x^{2}\) – \( 2\sqrt{5}x\) + 5.

Hướng dẫn giải:

a)

\(x^{2} – 3=x^2-(\sqrt{3})^2=(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})\)

b)

\(x^{2}- 6=x^2-(\sqrt{6})^2=(x-\sqrt{6})(x+\sqrt{6})\)

c)

\(x^2+2\sqrt{3}x + 3=x^2+2.\sqrt{3}.x+(\sqrt{3})^2=(x+\sqrt{3})^2\)

d)

\(x^2-2\sqrt{5}x+5=x^2-2.\sqrt{5}.x+(\sqrt{5})^2=(x-\sqrt{5})^2\)

 


Bài 15 trang 11 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 15. Giải các phương trình sau:

a) \({x^2} – 5 = 0\);              b) \({x^2} – 2\sqrt {11} x + 11 = 0\)

Hướng dẫn giải:

a) 

\(\eqalign{
& {x^2} – 5 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} – {\left( {\sqrt 5 } \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left( {x – \sqrt 5 } \right) = 0 \cr
& \Leftrightarrow x = \sqrt 5 ;x = – \sqrt 5 \cr
& S = \left\{ { – \sqrt 5 ;\sqrt 5 } \right\} \cr}\)

b) 

\(\eqalign{
& {x^2} – 2\sqrt {11} x + 11 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} – 2.x.\sqrt {11} + {\left( {\sqrt {11} } \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow {\left( {x – \sqrt {11} } \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow x = \sqrt {11} \cr
& S = \left\{ {\sqrt {11} } \right\} \cr}\)

 


Bài 16 trang 12 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 16. Đố. Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh “Con muỗi nặng bằng con voi” dưới đây.

giai bai 14 15 16 trang 11 12 sgk toan 9 tap 1 1 1516357075 c2phanchutrinh.edu.vn

Giả sử con muỗi nặng m (gam), còn con voi nặng V (gam). Ta có

                      \({m^2} + {V^2} = {V^2} + {m^2}\)

Cộng hai về với -2mV. Ta có

                      \({m^2} – 2mV + {V^2} = {V^2} – 2mV + {m^2}\)

hay                 \({\left( {m – V} \right)^2} = {\left( {V – m} \right)^2}\)

Lấy căn bậc hai mỗi vế của bất đẳng thức trên, ta được:

                       \(\sqrt {{{\left( {m – V} \right)}^2}}  = \sqrt {{{\left( {V – m} \right)}^2}} \)

Do đó                m – V = V – m

Từ đó ta có 2m = 2V, suy ra m = V. Vậy con muỗi nặng bằng con voi (!).

Hướng dẫn giải:

Phép chứng minh sai ở chỗ: sau khi lấy căn bậc hai mỗi vế của đẳng thức  \({\left( {m – V} \right)^2} = {\left( {V – m} \right)^2}\).

Ta được kết quả │m – V│ = │V – m│ chứ không thể có m – V = V – m.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.