Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 103, 104, 105 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 103, 104, 105 bài 3 các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 16: Vẽ hình và giới thiệu…

Câu 16 trang 103 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hình và giới thiệu:

Bạn đang xem bài: Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 103, 104, 105 SBT Toán lớp 7 tập 1

– Hai cặp góc so le trong.

– Bốn cặp góc đồng vị.

– Hai cặp góc so le ngoài.

– Hai cặp góc trong cùng phía.

– Hai cặp góc ngoài cùng phía.

Giải

1 1518026322 cau 16 trang 103 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

– Hai cặp góc so le trong: \(\widehat {{A_1}}\) và \(\widehat {{B_3}}\); \(\widehat {{A_4}}\) và \(\widehat {{B_2}}\)

– Bốn cặp góc đồng vị: \(\widehat {{A_1}}\) và \(\widehat {{B_1}}\); \(\widehat {{A_2}}\) và \(\widehat {{B_2}}\)

\(\widehat {{A_3}}\) và \(\widehat {{B_3}}\); \(\widehat {{A_4}}\) và \(\widehat {{B_4}}\).

– Hai cặp góc so le ngoài: \(\widehat {{A_3}}\) và \(\widehat {{B_1}}\); \(\widehat {{A_2}}\) và \(\widehat {{B_4}}\).

– Hai cặp góc trong cùng phía: \(\widehat {{A_1}}\) và \(\widehat {{B_2}}\); \(\widehat {{A_4}}\) và \(\widehat {{B_3}}\).

– Hai cặp góc ngoài cùng phía: \(\widehat {{A_2}}\) và \(\widehat {{B_1}}\); \(\widehat {{A_3}}\) và \(\widehat {{B_4}}\).

 


Câu 17 trang 104 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ lại hình 3 rồi điền tiếp vào hình đó số đo của các góc còn lại.

2 1518026322 cau 17 trang 104 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải

3 1518026322 cau 17a trang 104 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

 


Câu 18 trang 104 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên cho các góc đó.

b) Vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau?

c) Vì sao mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau?

d) Vì sao mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau?

e) Vì sao mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau?

Giải

a) Hình vẽ:

4 1518026322 cau 18a trang104 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

b) Ta có: \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}}\)

\(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_4}} = 180^\circ \) (Hai góc kề bù)

\(\widehat {{B_2}} + \widehat {{B_3}} = 180^\circ \) (Hai góc kề bù)

Suy ra \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_3}}\)

c) \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}}\)

\(\widehat {{A_2}} = \widehat {{A_4}}\) (Hai góc đối đỉnh)

Suy ra: \(\widehat {{A_2}} = \widehat {{B_2}}\)

Các cặp góc đồng vị khác tương tự.

d) \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}}\)

\(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_4}} = 180^\circ \) (Hai góc kề bù)

Suy ra \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = 180^\circ \)

e) \(\widehat {{A_2}} = \widehat {{B_2}}\) (theo câu c)

\(\widehat {{B_2}} + \widehat {{B_1}} = 180^\circ \) (Hai góc kề bù)

Suy ra \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = 180^\circ \)

 


Câu 19 trang 104 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

a) \(\widehat {E{\rm{D}}C}\) và \(\widehat {A{\rm{E}}B}\) là cặp góc…….

b) \(\widehat {BE{\rm{D}}}\) và \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) là cặp góc…….

c) \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) và \(\widehat {BAT}\) là cặp góc…….

d) \(\widehat {{\rm{TAB}}}\) và \(\widehat {DEB}\) là cặp góc…….

e) \(\widehat {{\rm{EAB}}}\) và \(\widehat {ME{\rm{A}}}\) là cặp góc…….

g) Một cặp góc so le trong khác là ……….

h) Một cặp góc đồng vị khác là……..

5 1518026322 cau 19 trang 104 sbt toan lop 7 tap 1 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải

a) \(\widehat {E{\rm{D}}C}\) và \(\widehat {A{\rm{E}}B}\) là cặp góc đồng vị.

b) \(\widehat {BE{\rm{D}}}\) và \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) là cặp góc trong cùng phía.

c) \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) và \(\widehat {BAT}\) là cặp góc đồng vị.

d) \(\widehat {{\rm{TAB}}}\) và \(\widehat {DEB}\) là cặp góc ngoài cùng phía.

e) \(\widehat {{\rm{EAB}}}\) và \(\widehat {ME{\rm{A}}}\) là cặp góc so le trong.

g) Một cặp góc so le trong khác là \(\widehat {ME{\rm{D}}}\) và \(\widehat {E{\rm{D}}C}\).

h) Một cặp góc đồng vị khác là \(\widehat {{\rm{TAF}}}\) và \(\widehat {A{\rm{D}}C}\).

 


Câu 20 trang 105 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Trên hình 5 người ta cho biết a // b  và \(\widehat {{P_1}} = \widehat {{Q_1}} = 30^\circ \)

a) Viết tên một cặp góc đồng vị khác và nói rõ số đo mỗi góc.

b) Viết tên một cặp góc so le trong và nói rõ số đo mỗi góc.

c) Viết tên một cặp góc trong cùng phía và nói rõ số đo mỗi góc.

d) Viết tên mỗi cặp góc ngoài cùng phía và cho biết tổng số đo hai góc đó.

6 1518026322 cau 20 trang 105 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải

a) Cặp góc đồng vị khác là: \(\widehat {{P_3}} = \widehat {{Q_3}} = 30^\circ \)

b) \(\widehat {{P_3}} = \widehat {{Q_1}} = 30^\circ \)

c) \(\widehat {{P_3}}\) và \(\widehat {{Q_2}}\) là hai góc trong cùng phía.

\(\widehat {{P_3}} = 30^\circ ;\widehat {{Q_2}} = 150^\circ \)

d) \(\widehat {{P_1}}\) và \(\widehat {{Q_4}}\) là hai góc ngoài cùng phía.

\(\widehat {{P_1}} = \widehat {{Q_4}} = 180^\circ \)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.