Giải bài 18, 19, 20 trang 10 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 10 bài 3 nhân, chia số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 18: Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây theo quy tắc…

Câu 18 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào các ô  trống trong hình tháp dưới đây theo quy tắc:

Bạn đang xem bài: Giải bài 18, 19, 20 trang 10 SBT Toán 7 tập 1

1 1518016653 cau 18a trang 10 sbt toan 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

2 1518016653 cau 18b trang 10 sbt toan 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải

a)

3 1518016653 cau 18a dapan trang 10 sbt toan 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

b)

 4 1518016653 cau 18b dapan trang 10 sbt toan 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

 


Câu 19 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm x ∈ Q, biết:

a) (x+1)(x  – 2)

b) \(\left( {x – 2} \right)\left( {x + {2 \over 3}} \right) > 0\)

Giải

a) (x+1)(x  – 2)

 *Ta có:     x + 1 > 0  \( \Rightarrow \) x > -1 

                   x – 2

\( \Rightarrow \) 1

 *Ta có:     x + 1

                   x – 2 > 0 \( \Rightarrow \) x > 2

\( \Rightarrow \) không tồn tại x             

Vậy -1

b) \(\left( {x – 2} \right)\left( {x + {2 \over 3}} \right) > 0\) suy ra: x – 2 và \(x + {2 \over 3}\) cùng dấu.

*Ta có:     x – 2 > 0 \( \Rightarrow \) x > 2 

                  \(x + {2 \over 3}\) > 0 \( \Rightarrow \)x > -\({2 \over 3}\)

\( \Rightarrow \)x >2

 *Ta có:     x – 2

                  \(x + {2 \over 3}\) 

\( \Rightarrow \)x

 Vậy x > 2 hoặc \({\rm{x}} 0\)

 


Câu 20 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Khi cộng hai số tự nhiên, ta luôn được kết quả là một số tự nhiên. Ta nói phép cộng luôn luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Khi trừ hai số tự nhiên, kết quả có thể không phải là số tự nhiên (ví dụ 1 – 3 =?), ta nói phép trừ không luôn luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Đố em phép tính nào trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ không luôn luôn thực hiện được trong:

a) Tập hợp các số hữu tỉ khác 0

b) Tập hợp các số hữu tỉ dương.

c) Tập hợp các số hữu tỉ âm.

Giải

a) Tập hợp các số hữu tỉ khác 0 tất cả các phép tính cộng, trừ, nhân, chia luôn thực hiện được.

b) Tập hợp các số hữu tỉ dương: phép trừ không phải luôn luôn thực hiện được

Ví dụ: \({1 \over 3} – {3 \over 4}\) kết quả không phải là số hữu tỉ dương.

c) Tập hợp các số hữu tỉ âm: Phép trừ, phép nhân, phép chia không phải luôn luôn thực hiện được.

Ví dụ \({{ – 1} \over 3} – \left( {{{ – 3} \over 4}} \right)\) kết quả không phải là số hữu tỉ âm.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.