Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 88, 89 bài 4 một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 26: Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng…

Bài 26 trang 88 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 26. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bằng \(34^{\circ}\) và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m (H.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét).

Bạn đang xem bài: Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 88, 89 SGK Toán 9 tập 1

giai bai 26 27 28 29 trang 88 89 sgk toan 9 tap 1 1 1516369714 Trường THCS Phan Chu Trinh

Hướng dẫn giải:

Chiều cao của tháp là:

\(86\cdot tg34^{\circ}\approx 58 \left ( m \right )\).

 


Bài 27 trang 88 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 27. Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng:

a) \(b=10cm; \widehat{C}=30^{\circ}\)

b) \(c=10cm; \widehat{C}=45^{\circ}\)

c) \(a=20cm; \widehat{B}=35^{\circ}\)

d) \(c=21cm; b=18cm\)

Hướng dẫn giải:

a) (H.a)

giai bai 26 27 28 29 trang 88 89 sgk toan 9 tap 1 2 1516369714 Trường THCS Phan Chu Trinh

\(\widehat{B}=90^{\circ}-30^{\circ}=60^{\circ}.\)

\(AB=AC\cdot tgC=10\cdot tg30^{\circ}\approx 5,774 (cm)\)

\(BC=\frac{AC}{cosC}=\frac{10}{\cos30^{\circ}}\approx 11,547 (cm)\).

b) (H.b)

giai bai 26 27 28 29 trang 88 89 sgk toan 9 tap 1 3 1516369714 Trường THCS Phan Chu Trinh

\(\widehat{B}=90^{\circ}-45^{\circ}=45^{\circ}.\)

\(\Rightarrow AC=AB=10 (cm);\)

\(BC=\frac{AB}{sin C}=\frac{10}{\sin45^{\circ}}\approx 14,142 (cm)\)

c) (H.c)

giai bai 26 27 28 29 trang 88 89 sgk toan 9 tap 1 4 1516369714 Trường THCS Phan Chu Trinh

\(\widehat{C}=90^{\circ}-35^{\circ}=55^{\circ}.\)

\(AB=BC\cdot cosB=20\cdot cos35^{\circ}\approx 16,383 (cm)\)

\(AC= BC \cdot sinB=20\cdot sin35^{\circ}\approx 11,472 (cm)\).

d) (H.d)

giai bai 26 27 28 29 trang 88 89 sgk toan 9 tap 1 5 1516369714 Trường THCS Phan Chu Trinh

\(tgB=\frac{AC}{AB}=\frac{18}{21}\approx 0,8571\)

\(\Rightarrow \widehat{B}\approx 41^{\circ};\widehat{C }\approx 49^{\circ}.\)

\(C=\frac{AC}{sinB}=\frac{18}{sin41^{\circ}}\approx 27,437 (cm)\)

Nếu tính theo định lý Py-ta-go thì

\(BC=\sqrt{21^{2}+18^{2}}\approx 27,659 (cm)\).

Kết quả này chính xác hơn vì khi tính toán, ta dùng ngay các số liệu đã cho mà không dùng kết quả trung gian.

 


Bài 28 trang 89 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 28. Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc \(\alpha\) trong hình 31).

giai bai 26 27 28 29 trang 88 89 sgk toan 9 tap 1 6 1516369714 Trường THCS Phan Chu Trinh

Hướng dẫn giải: 

Góc mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất là:

\(tg\alpha =\frac{7}{4}\Rightarrow \alpha \approx 60^{\circ}15’\).

 


Bài 29 trang 89 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 29. Một khúc sông sộng khoảng 250m. Một chiếc thuyền chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (góc \(\alpha\) trong hình 32).

 giai bai 26 27 28 29 trang 88 89 sgk toan 9 tap 1 7 1516369714 Trường THCS Phan Chu Trinh

Hướng dẫn giải:

Chiếc đò lệch đi một góc bằng:

\(cos\alpha =\frac{250}{320}\Rightarrow \alpha \approx 38^{\circ}37’\).

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…