Giải bài 27, 28, 29 trang 140, 141 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 140, 141 bài 3 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh (c-c-c) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 27: Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 2,5cm. Sau đó đo mỗi góc của tam giác…

Câu 27 trang 140 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 2,5cm. Sau đó đo mỗi góc của tam giác

Bạn đang xem bài: Giải bài 27, 28, 29 trang 140, 141 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

1 1518027877 cau 27 trang 140 sbt toan lop 7 tap 1 Trường THCS Phan Chu Trinh

Ta có: AB = AC = BC = 2,5cm

Suy ra: ∆ABC đều

Vậy \(\widehat A = \widehat B = \widehat C = 60^\circ \)

 

Câu 28 trang 141 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hai tam giác ABC và ABD có AB = BC = CA = 3cm, AD = BD = 2cm (C và D nằm khác phía đối với AB). Chứng minh rằng: \(\widehat {CA{\rm{D}}} = \widehat {CB{\rm{D}}}\)

Giải

2 1518027877 cau 28 trang 141 sbt toan lop 7 tap 1 Trường THCS Phan Chu Trinh

Xét ∆ CAD và ∆ CBD ta có:

AC = BC (gt)

AD = BD (gt)

CD cạnh chung

Suy ra: ∆CAD = ∆CBD (c.c.c)

Vậy \(\widehat {CA{\rm{D}}} = \widehat {CB{\rm{D}}}\) (hai góc tương ứng)

 


Câu 29 trang 141 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy tâm điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OD = OC. Vẽ các cung tròn tâm C và tâm D có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm E nằm trong góc xOy. Chứng minh rằng OE là tia phân giác của góc xOy.

Giải

3 1518027877 cau 29 trang 141 sbt toan lop 7 tap 1 Trường THCS Phan Chu Trinh

Xét ∆COE và ∆DOE, ta có:

OE cạnh chung

OD = OC (bán kính của 1 cung tròn)

DE = CE (bán kính 2 cung tròn bằng nhau)

Suy ra: ∆COE = ∆DOE (c.c.c)

Vậy: \(\widehat {COE} = \widehat {DOE}\) (hai góc tương ứng)

Vì OE nằm giữa OC và OD nên OE là tia phân giác của góc DOC hay OE là tia phân giác góc xOy.

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…