Giải bài 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Giải SGK Toán 7 trang 50 tập 1 Kết nối tri thức Bài Luyện tập chung. Bài 3.14 Vẽ hình theo yêu cầu sau: Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’.

Bài 3.12 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho Hình 3.28.

Bạn đang xem bài: Giải bài 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; NMI

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; IFP.

bai 312 trang 50 toan 7 Trường THCS Phan Chu Trinh

Lời giải: 

a) Góc ở vị trí so le trong với góc FIP là góc IPQ

Góc ở vị trí so le trong với góc NMI là góc MIE và góc MPQ.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc EQP là góc MEF

Góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là góc MNF

Bài 3.13 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho Hình 3.29, biết \(\widehat {xAz} = 50^\circ \), \(\widehat {yBz} = 50^\circ \). Giải thích tại sao Ax//By.

bai 313 trang 50 toan 7 kntt Trường THCS Phan Chu Trinh

Lời giải: 

Vì \(\widehat {xAz} = \widehat {yBz}( = 50^\circ )\)

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên Ax//By (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.14 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’.

b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD //AB

Lời giải: 

a) Vẽ đường thẳng d

Vẽ đường thẳng d’ song song với d

b) Vẽ đoạn thẳng CD. Đo độ dài CD.

Kẻ đường thẳng a // CD

Trên đường thẳng a, lấy 2 điểm A và B sao cho AB = CD : 2

bai 314 toan 7 kntt Trường THCS Phan Chu Trinh

Bài 3.15 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho Hình 3.30, biết các góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 35 \(^\circ \).

Chứng tỏ MN // QP.

bai 315 trang 50 toan 7 Trường THCS Phan Chu Trinh

Lời giải: 

Vì \(\widehat {MNQ} = \widehat {PQN}( = 35^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên MN // QP. (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.16 trang 50 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax, By sao cho chúng tạo với AB hai góc so le trong có cùng số đo bằng 60\(^\circ \)(\(\widehat {xAB} = \widehat {yBA} = 60^\circ \)). Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao?

Lời giải: 

bai 316 trang 50 toan 7 Trường THCS Phan Chu Trinh

Hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau. Vì \(\widehat {xAB} = \widehat {yBA}( = 60^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // By (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song).

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…