Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Giải SGK Toán 7 trang 49 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 9 Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết. Bài 3.8 Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

Bài 3.6 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Quan sát hình 3.24.

Bạn đang xem bài: Giải bài 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc MNB.

b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc ACB.

c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía.

d) Biết MN//BC, em hãy kể tên ba cặp góc bằng nhau trong hình vẽ

bai 36 trang 49 toan 7 kntt c2phanchutrinh.edu.vn

Lời giải: 

a) Góc MNB so le trong với góc NBC

b) Góc ACB đồng vị với góc ANM

c) Các cặp góc trong cùng phía là: góc MNC và góc NCB; góc NMB và góc MBC

d) Vì MN//BC nên

\(\widehat {ANM} = \widehat {ACB}\) (2 góc đồng vị)

\(\widehat {AMN} = \widehat {ABC}\) (2 góc đồng vị)

\(\widehat {MNB} = \widehat {NBC}\) ( 2 góc so le trong)

Bài 3.7 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Quan sát Hình 3.25. Biết \(\widehat {MEF} = 40^\circ ;\widehat {EMN} = 40^\circ \). Em hãy giải thích tại sao EF // NM.

bai 37 trang 49 toan 7 c2phanchutrinh.edu.vn

Lời giải: 

Vì \(\widehat {FEM} = \widehat {EMN}( = 40^\circ )\)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

\( \Rightarrow \) EF // NM ( Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Bài 3.8 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Quan sát hình 3.26, giải thích vì sao AB // DC.

bai 38 trang 49 toan 7 c2phanchutrinh.edu.vn

Lời giải: 

Vì AB và DC cùng vuông góc với đường thẳng AD nên AB // DC ( Theo nhận xét trang 48)

Bài 3.9 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho điểm A và đường thẳng d không đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua A và song song với d

Lời giải: 

Bước 1. Vẽ đường thẳng d và điểm A không thuộc d.

bai 39 trang 49 toan lop 7 tap 1 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, cạnh song song còn lại đi qua điểm A.

bai 3 9 trang 49 toan lop 7 tap 1 2 c2phanchutrinh.edu.vn

Bước 3. Kẻ đường thẳng đi qua A, ta được đường thẳng d’

Ta có hình vẽ sau:

bai 3 9 trang 49 toan lop 7 tap 1 3 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài 3.10 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Lời giải: 

– Vẽ đường thẳng b bất kì đi qua điểm B

– Vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với b.

bai 310 trang 49 toan 7 kntt c2phanchutrinh.edu.vn

Bài 3.11 trang 49 sách giáo khoa Toán 7 Kết nối tri thức tập 1

Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN

Lời giải: 

bai 311 trang 49 toan 7 c2phanchutrinh.edu.vn

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB

Bước 2: Vẽ đường thẳng a // AB

Bước 3: Trên a lấy điểm M và N sao cho MN = AB

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.