Giải bài 30, 31, 32 trang 69, 70 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 69, 70 bài ôn tập chương II – hàm số bậc nhất Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 30: Với những giá trị nào của m thì hàm số…

Câu 30 trang 69 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

a)      Với những giá trị nào của m thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến ?

Bạn đang xem bài: Giải bài 30, 31, 32 trang 69, 70 SBT Toán 9 tập 1

b)      Với những giá trị nào của k thì hàm số  y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

Gợi ý làm bài:

a) Hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến khi hệ số a > 0

Ta có: \(m + 6 > 0 \Leftrightarrow m >  – 6\)

Vậy với m > -6 thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến.

b) Hàm số y = (- k + 9)x – 7 nghịch biến khi hệ số a

Ta có : -k + 9 9

Vậy với k > 9 thì hàm số y = (-k + 9)x -7 nghịch biến.

 


Câu 31 trang 69 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ?

Gợi ý làm bài:

Hai đường thẳng \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + x} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung nghĩa là chúng có cùng tung độ gốc.

Suy ra: \(5 – m = 3 + m \Leftrightarrow 2m = 2 \Leftrightarrow m = 1\)

Vậy với m = 1 thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại

một điểm trên trục tung.

 


Câu 32 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm giá trị của a để hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) song song với nhau.

Gợi ý làm bài:

Hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) có tung độ gốc khác nhau do vậy chúng song song với nhau khi và chỉ khi chúng có hệ số a bằng nhau.

Ta có: \(a – 1 = 3 – a \Leftrightarrow 2a – 4 \Leftrightarrow a = 2\)

Vậy với a = 2 thì hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) song song với nhau.

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…