Giải bài 31, 32, 33 trang 19, 20 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 19, 20 bài 5 Lũy thừa của một số hữu tỉ Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 31: Viết các số …

Bài 31 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Viết các số   \((0,25)^{8}\) và \((0,125)^{4}\)  dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5

Bạn đang xem bài: Giải bài 31, 32, 33 trang 19, 20 SGK Toán 7

Lời giải:

Ta có: \((0,25)^{8} = \left [ (0,5)^{2} \right ]^{8} = (0,5)^{16}\)

\((0,125)^{4} = \left [ (0,5)^{3} \right ]^{4} = (0,5)^{12}\)

                                                                                           


Bài 32 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

Lời giải:

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là 1, nên:

\(1^{1}=1^{2}=1^{3}=……=1^{9}=1\)

\(1^{0}=2^{0}=3^{0}=……..=9^{0}=1\)


Bài 33 trang 20 sgk toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:    

\((3,5)^{2};(-0,12)^{3};(1,5)^{4};(-0,1)^{5};(1,2)^{6}\)            

Lời giải:

1 1518022669 capture 27 c2phanchutrinh.edu.vn

                                                       

        c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.