Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 119, 123 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 119, 123 bài 7 + 8 vị trí tương đối của hai đường tròn SGK Toán 9 tập 1. Câu 33: Trên hình 89 hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC//O’D…

Bài 33 trang 119 sgk Toán 9 – tập 1

Trên hình 89 hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC//O’D.

Bạn đang xem bài: Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 119, 123 SGK Toán 9 tập 1

giai bai 33 34 35 36 trang 119 123 sgk toan 9 tap 1 1 1516373169 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải:

(O) và (O’) tiêó xúc nhau tại A (gt) ⇒ O,A, O’ thẳng hàng.

∆OCA có OC = OA (= R) nên tam giác cân tại O

\( \Rightarrow \widehat {OAC} = \widehat {OC{\rm{A}}}\)

Tương tự có \(\widehat {O’A{\rm{D}}} = \widehat {O’DA}\) mà \(\widehat {OAC} = \widehat {O'{\rm{AD}}}\) (đối đỉnh)

Suy ra \(\widehat {OC{\rm{A}}} = \widehat {O’DA}\) mà góc \(\widehat {OC{\rm{A}}}\) và \(\widehat {O’D{\rm{A}}}\) so le trong, do đó OC // O’D (đpcm)

 

Bài 34 trang 119 sgk Toán 9 – tập 1

Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O’; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO’, biết rằng \(AB=24cm.\) (Xét hai trường hợp: O và O’ nằm khác phía đối với AB; O và O’ nằm cùng phía đối với AB).

Giải:

Vẽ dây cung AB cắt OO’ tại H.

Ta có \(AB\perp OO’\) và HA=HB=12cm.

Ta có:

\(OH^{2}=OA^{2}-AH^{2}=20^{2}-12^{2}=256\Rightarrow OH=16cm.\)

* Nếu O và O’ nằm khác phía đối với AB (h.a)

giai bai 33 34 35 36 trang 119 123 sgk toan 9 tap 1 2 1516373169 c2phanchutrinh.edu.vn

thì \(OO’=16+9=25(cm).\)

*Nếu O và O’ nằm cùng phía đối với AB (h.b)

giai bai 33 34 35 36 trang 119 123 sgk toan 9 tap 1 3 1516373169 c2phanchutrinh.edu.vn

thì \(OO’=16-9=7(cm).\)

 

Bài 36 trang 123 sgk Toán 9 – tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

b) Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC=CD.

Giải:

giai bai 33 34 35 36 trang 119 123 sgk toan 9 tap 1 4 1516373169 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Gọi O’ là tâm của đường tròn đường kính OA thì \(O’A=O’O.\)

Ta có \(OO’=OA-O’A\) hay \(d=R-r\)

Suy ra đường tròn (O) và đường tròn (O’) tiếp xúc trong. 

b) Tam giác CAO có cạnh OA là đường kính của đường tròn ngoại tiếp nên \(\Delta CAO\) vuông tại C

\(\Rightarrow OC\perp AD\)

\(\Rightarrow CA=CD\) (đường kính vuông góc với một dây).

 


Bài 37 trang 123 sgk Toán 9 – tập 1

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC=BD.

Giải:

giai bai 33 34 35 36 trang 119 123 sgk toan 9 tap 1 5 1516373169 c2phanchutrinh.edu.vn

Vẽ \(OM\perp AB\).

Theo tính chất đường kính vuông góc với một dây ta được \(MA=MB\)  và  \(MC=MD.\)

Từ đó suy ra  \(AC=BD.\)

Nhận xét. Kết luận bài toán vẫn được giữ nguyên nếu C và D đổi chỗ cho nhau.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.