Giải bài 33, 34, 35 trang 141 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 141 bài 3 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh (c-c-c) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 33: Cho đoạn thẳng AB. Vẽ cung tròn tâm A bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính BA, chúng cắt nhau ở C và D…

Câu 33 trang 141 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ cung tròn tâm A bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính BA, chúng cắt nhau ở C và D. Chứng minh rằng:

Bạn đang xem bài: Giải bài 33, 34, 35 trang 141 SBT Toán lớp 7 tập 1

a) ∆ABC = ∆ABD

b) ∆ACD = ∆BCD

Giải

1 1518028010 cau 33 trang 141 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Xét ∆ABC và ∆ABD, ta có:

AC = AD (bán kính (A)

AB cạnh chung

BC = BD (bán kính (B)

Suy ra: ∆ABC = ∆BCD(c.c.c)

b) Xét ∆ACD và ∆BCD, ta có ;

AC = BC (bán kính hai đường tròn)

CD cạnh chung

AD = BD (bán kính hai đường tròn)

Suy ra:∆ACD = ∆BCD (c.c.c)

 


Câu 34 trang 141 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Vẽ cung tròn tâm A bán kính bằng BC, vẽ cung tròn tâm C bán kính BA, chúng cắt nhau ở D (D và B nằm khác phía đối với AC). Chứng minh rằng AD // BC.

Giải

2 1518028010 cau 34 trang 141 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Xét ∆ABC và ∆CDA, ta có:

AB = CD (theo cách vẽ)

AC cạnh chung

BC = AD (theo cách vẽ)

Suy ra: \(\Delta ABC{\rm{ }} = {\rm{ }}\Delta CDA{\rm{ }}\left( {c.c.c} \right) \Rightarrow \widehat {ACB} = \widehat {CA{\rm{D}}}\)

Vậy: AD // BC (vì có cặp góc ở vị trí so le trong bằng nhau).

 


Câu 35 trang 141 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho đường thẳng xy, các điểm B và C nằm trên xy, điểm A nằm ngoài xy. Dựa vào bài 34, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua A và nằm song song với BC.

Giải

3 1518028010 cau 35 trang 141 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Nói AB, nửa mặt phẳng bờ BC có chứa điểm A.

Vẽ cung tròn tâm A bán kính bằng BC.

Vẽ cung tròn tâm C bán kính bằng AB.

Hai cung tròn cắt nhau tại D.

Kẻ đường thẳng AD ta có AD // xy.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.