Giải bài 35, 36, 37, 38 trang 87 SGK toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 87 bài 6 Đối xứng trục sgk toán 8 tập 1. Câu 35: Vẽ hình đối xứng với cá hình đã cho qua trục d (h.58)…

Bài 35 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Vẽ hình đối xứng với cá hình đã cho qua trục d (h.58).

Bạn đang xem bài: Giải bài 35, 36, 37, 38 trang 87 SGK toán 8 tập 1

giai bai 35 36 37 38 trang 87 sgk toan 8 tap 1 1 1517377488 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải:

Vẽ hình đối xứng với hình đã cho qua trục d ta được hình bên.

giai bai 35 36 37 38 trang 87 sgk toan 8 tap 1 2 1517377488 c2phanchutrinh.edu.vn


Bài 36 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Cho góc xOy có số đo 500, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC.

b) Tính số đo góc BOC.

Bài giải:

giai bai 35 36 37 38 trang 87 sgk toan 8 tap 1 3 1517377488 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Ox là đường trung trực của AB nên OA = OB.

Oy là đường trung trực của AC nên OA = OC.

Suy ra OB = OC.

b)  ∆AOB cân tại O (vì OA = OB).

Suy ra \(\widehat{O_{1}}\)= \(\widehat{O_{2}}\)= \(\frac{1}{2}\widehat{AOB}\)

 ∆AOC cân tại O (vì OA = OC)

Suy ra \(\widehat{O_{3}}\)= \(\widehat{O_{4}}\)= \(\frac{1}{2}\widehat{AOC}\)

Do đó \(\widehat{AOB}\) +\(\widehat{AOC}\) = 2(\(\widehat{O_{1}}\)+\(\widehat{O_{3}}\))

                                        = 2\(\widehat{xOy}\)

                                         = 2.500

                                          =1000

Vậy \(\widehat{BOC}\) = 1000

                                                      


Bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

giai bai 35 36 37 38 trang 87 sgk toan 8 tap 1 4 1517377488 c2phanchutrinh.edu.vn

Bài giải:

Các hình đều có trục đối xứng.

– Hình h không có trục đối xứng.

giai bai 35 36 37 38 trang 87 sgk toan 8 tap 1 5 1517377488 c2phanchutrinh.edu.vn

– HÌnh có một trục đối xứng là: b, c, d, e, i

– Hình có hai trục đối xứng là: a

– Hình có năm trục đối xứng là: g


Bài 38 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Thực hành. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Bài giải:

Chú ý:

–   ∆ABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác của góc BAC.

– Hình thang cân nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng.

Đối với tam giác cân hình 38a:

giai bai 35 36 37 38 trang 87 sgk toan 8 tap 1 6 1517377488 c2phanchutrinh.edu.vn

Hình 38a

# Đối với hình thang cân hình 38b:Tam giác cân ABC, trục đối xứng là đường cao AH với H là trung điểm của đoạn BC.

 

giai bai 35 36 37 38 trang 87 sgk toan 8 tap 1 7 1517377488 c2phanchutrinh.edu.vn

Hình 38b

Hình thang cân ABCD (AB // CD), trục đối xứng là đường thẳng KH với K, H lần lượt là trung điểm của AB và CD.

c2phanchutrinh.edu.vn 

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.