Giải bài 36, 37, 38, 39 trang 95 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 95 bài 5 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 36: Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B…

Bài 36 trang 95 sgk toán 7 – tập 1

Hình 23 cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B.

Bạn đang xem bài: Giải bài 36, 37, 38, 39 trang 95 SGK Toán 7

1 1518026946 h5 36 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

a) \(\widehat{A_{1}}=…\) (vì là cặp góc so le trong).

b) \(\widehat{A_{2}}=…\) (vì là cặp góc đồng vị).

c) \(\widehat{B_{3}}+\widehat{A_{4}}=…\) (vì …).

d) \(\widehat{B_{4}}=\widehat{A_{2}}\) ( vì …).

Hướng dẫn giải:

a) \(\widehat{A_{1}}=\mathbf{\widehat{B_{3}}}\) (vì là cặp góc so le trong).

b) \(\widehat{A_{2}}=\mathbf{\widehat{B_{2}}}\) (vì là cặp góc đồng vị).

c) \(\widehat{B_{3}}+\widehat{A_{4}}=\mathbf{180^{\circ}}\) (vì là cặp góc trong cùng phía).

d) \(\widehat{B_{4}}=\widehat{A_{2}}\) ( vì cùng bằng cặp góc so le trong \(\widehat{A_{4}}=\mathbf{\widehat{B_{2}}}\)).


Bài 37 trang 95 sgk toán 7 – tập 1

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

2 1518026946 h5 37 1 c2phanchutrinh.edu.vn

 

Hướng dẫn giải:

3 1518026946 h5 37 2 c2phanchutrinh.edu.vn

\(\widehat{A}=\widehat{D}\) (so le trong);

\(\widehat{B}=\widehat{E}\) (so le trong);

\(\widehat{C_{1}}=\widehat{C_{2}}\) (đối đỉnh).


Bài 38 trang 95 sgk toán 7 – tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (…) trong bảng sau:

4 1518026946 h5 38 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn giải:

5 1518026946 h5 38 2 c2phanchutrinh.edu.vn


Bài 39 trang 95 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

 Đố: Hình 26 cho biết d1// d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 1500

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo  của góc nhọn đỉnh A.

6 1518026946 hinh bai 39 trang 95 sgk toan 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải: 

7 1518026946 giai hinh 32 bai 47 trang 98 toan 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Ta có : \(\widehat {{A_1}}\) và \(\widehat {{A_2}}\) là hai góc kề bù nên:

\(\eqalign{
& \widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = {180^0} \cr
& \Rightarrow \widehat {{A_2}} = {180^0} – \widehat {{A_1}} = {180^0} – {150^0} = {30^0} \cr}\)

Vì d1 // d2 và \(\widehat {{A_2}}\) so le trong với \(\widehat {{B_1}}\) 

\( \Rightarrow \widehat {{B_1}} = \widehat {{A_2}} = {30^0}\)

Vậy \(\widehat {{B_1}} = {30^0}\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.