Giải bài 36, 37, 38 trang 108 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 18 bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ, các đỉnh của tam giác ABC có tọa độ như sau: A(1 ; 1) ; B(5 ; 1) ; C(7 ; 9) …

Câu 36. Trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Trong mặt phẳng tọa độ, các đỉnh của tam giác ABC có tọa độ như sau: A(1 ; 1) ; B(5 ; 1) ; C(7 ; 9) 

Bạn đang xem bài: Giải bài 36, 37, 38 trang 108 SBT Toán 9 tập 1

giai bai 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 trang 106 107 108 109 sach bai tap toan 9 tap 1 13 1515387470 c2phanchutrinh.edu.vn

Hãy tính:

a)   Giá trị của \(tg\widehat {BAC}\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư);

b)   Độ dài của cạnh AC.

Gợi ý làm bài:

a) Vì tam giác ACH vuông tại H nên ta có:

\(tg\widehat {HAC} = {{CH} \over {AH}} = {{9 – 1} \over {7 – 1}} = {8 \over 6} = 1,3333\) 

Mà A, B, H thẳng hàng nên suy ra:

\(tg\widehat {BAC} = tg\widehat {HAC} = 1,3333\) 

b) Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ACH, ta có:

\(A{C^2} = C{H^2} + A{H^2}\) 

Suy ra: \(AC = \sqrt {C{H^2} + A{H^2}}  = \sqrt {{8^2} + {6^2}}  = \sqrt {100}  = 10\)

 


Câu 37. Trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho hình 12.

Hãy viết một phương trình để từ đó có thể tìm được x (không phải giải phương trình này). 

giai bai 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 trang 106 107 108 109 sach bai tap toan 9 tap 1 14 1515387470 c2phanchutrinh.edu.vn

Gợi ý làm bài:

giai bai 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 trang 106 107 108 109 sach bai tap toan 9 tap 1 15 1515387470 c2phanchutrinh.edu.vn

Từ đỉnh của góc 70°, kẻ đường cao của tam giác.

Sử dụng tỉ số sin của các góc, ta có phương trình: \(x\sin 30^\circ  = 4\sin 80^\circ \)

 


Câu 38. Trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Hãy tính sinL (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng \(\sin 30^\circ  = 0,5.\)

giai bai 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 trang 106 107 108 109 sach bai tap toan 9 tap 1 16 1515387470 c2phanchutrinh.edu.vn

Gợi ý làm bài:

giai bai 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 trang 106 107 108 109 sach bai tap toan 9 tap 1 17 1515387470 c2phanchutrinh.edu.vn

Kẻ \(MH \bot NL\)

Ta có: \(\sin 30^\circ  = {{MH} \over {MN}} \Rightarrow MH = \sin 30^\circ .MN = \sin 30^\circ .2,8\)

\(\sin L = {{MH} \over {ML}} = {{\sin 30^\circ .2,8} \over {4,2}} = {{0,5.2,8} \over {4,2}} = {1 \over 3} \approx 0,3333.\) 

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.