Giải bài 36, 37, 38 trang 13, 14 SBT Toán 7 tập 1

Giải bài tập trang 13, 14 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cộng trừ nhân chia số thập phân Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 36: Đúng hay sai?…

Câu 36 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Đúng hay sai?

Bạn đang xem bài: Giải bài 36, 37, 38 trang 13, 14 SBT Toán 7 tập 1

5,7.(7,865.31,41) = (5,7.7,865).(5,7.31,41)

Giải

5,7.(7,865.31,41) = (5,7.7,865).(5,7.31,41)

Sai vì không có tính chất phân phối giữa phép nhân và phép nhân

 

Câu 37 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Giả sử x ∈ Q. Ký hiệu \(\left[ x \right]\), đọc là phần nguyên của x, là số nguyên lớn nhất không vượt quá x, nghĩa là \(\left[ x \right]\) là số nguyên sao cho \(\left[ x \right] \le x

Tìm \(\left[ {2,3} \right],\left[ {{1 \over 2}} \right],\left[ { – 4} \right],\left[ { – 5,16} \right]\)

Giải

Ta có: \(2

\(0

\( – 4 \le  – 4

\( – 6

 


Câu 38 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Giả sử x ∈ Q. Ký hiệu \(\left\{ x \right\}\) đọc là phần lẻ của x, là hiệu \({\rm{x}} – \left[ {\rm{x}} \right]\), nghĩa là: \(\left\{ x \right\} = x – \left[ x \right]\)

Tìm x biết: x = 0,5; x = -3,15

Giải

\({\rm{x}} = 0,5 \Rightarrow \left[ x \right] = 0 \Rightarrow \left\{ x \right\} = 0,5 – 0 = 0,5\) 

\({\rm{x}} =  – 3,15 \Rightarrow \left[ x \right] =  – 4 \Rightarrow \left\{ x \right\}\)

   \(= – 3,15 – ( – 4) = 0,85\)

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…