Giải bài 36, 37, 38 trang 41 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 40 bài 6 Cộng, trừ đa thức Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 36: Tính giá trị của mỗi đa thức sau…

Bài 36 trang 41 sgk toán 7 – tập 2

 Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 36, 37, 38 trang 41 SGK Toán 7

a) x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 tại x = 5 và y = 4.

b) xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 tại x = -1 và y = -1.

Hướng dẫn giải:

a) A = x+ 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 tại x = 5 và y = 4.

Trước hết ta thu gọn đa thức

A = x+ 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 = x+ 2xy + y3 

Thay x = 5; y = 4 ta được:

A = 5+ 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129.

Vậy A = 129 tại x = 5 và y = 4.

b) M = xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 tại x = -1 và y = -1.

Thay x = -1; y = -1 vào biểu thức ta được:

 M = (-1)(-1) – (-1)2.(-1)2 + (-1)4. (-1)4-(-1)6.(-1)6 + (-1)8.(-1)8 

= 1 -1 + 1 – 1+ 1 = 1.


Bài 37 trang 41 sgk toán 7 – tập 2

Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử 

Hướng dẫn giải:

Có nhiều cách viết, chẳng hạn:

Đa thức bậc 3 có 2 biến x, y có 3 hạng tử có thể là x3 + x2y  – xy2 .


Bài 38 trang 41 sgk toán 7 – tập 2

Cho các đa thức:

A = x2 – 2y + xy + 1

B = x2 + y – x2y2 – 1.

Tìm đa thức C sao cho:

a) C = A + B;

b) C + A = B.

Hướng dẫn giải:

Ta có: A = x2 – 2y + xy + 1;

B = x2 + y – x2y2 – 1

a) C = A + B

C = x2 – 2y + xy + 1 +  x2 + y – x2y2 – 1

C = 2x2 – y + xy – x2y2 

b) C + A = B → C = B – A

C = (x2 + y – x2y2 – 1) – (x2 – 2y + xy + 1) 

C = x2 + y – x2y2 – 1 – x2 + 2y – xy – 1

C = – x2y2 – xy + 3y – 2.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.