Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 53 Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 38: Cho m > n, chứng minh:…

Bài 38 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Cho m > n, chứng minh:

Bạn đang xem bài: Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2

a)m + 2 > n +2;                                               b)-2m

c)2m – 5 > 2n – 5;                                           d)4 – 3m

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có m > n → m + 2 > n + 2 (cộng vào hai vế với 2)

b) Ta có m > n → – 2m

c) m > n → 2m > 2n (nhân hai vế với 2)

→ 2m – 5 > 2n – 5 (cộng vào hai vế với -2)

d) m > n → -3m

→ 4 – 3m


Bài 39 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a)-3x + 2 > -5;                                     b)10 – 2x

c)x2 – 5

e)|x| > 2;                                              f)x + 1 > 7 – 2x.

Hướng dẫn làm bài:

a)Thay x = -2 vào bất phương trình: -3x + 2 > -5

-3 (-2) + 2 > -5   ⇔ 6 +2 > -5  ⇔ 8 > -5 (khẳng định đúng).

Vậy x = -2 là nghiệm của -3x + 2 > -5

b)Thay x = -2 vào bất phương trình: 10 – 2x

10 – 2(-2)

c)Thay x = -2 vào bất phương trình x2 – 5

(-2)2 – 5

Vậy x = -2 là nghiệm của x2 – 5

d)Thay x = -2 vào bất phương trình |x |

|-2|

Vậy x = -2 là nghiệm của |x|

e)Thay x = -2 vào bất phương trình |x|  > 2 được

|-2| > 2  ⇔ 2 > 2 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của |x| > 2.

f)Thay x = -2 vào bất phương trình x + 1 > 7 – 2x được

(-2) + 1 > 7 – 2(-2) ⇔ -1 > 11 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của x + 1 > 7 – 2x


Bài 40 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) x – 1 1;

c) 0,2x

Hướng dẫn làm bài:

a)x – 1

Vậy tập nghiệm S = {x/x

Biểu diễn trên trục số

 giai bai 38 39 40 41 trang 53 sgk toan 8 tap 2 1 1517413046 c2phanchutrinh.edu.vn

b)x +2 > 1  ⇔ x > 1 – 2  ⇔ x > -1

Vậy tập nghiệm S = {x/x > -1}.

Biểu diễn trên trục số

 giai bai 38 39 40 41 trang 53 sgk toan 8 tap 2 2 1517413046 c2phanchutrinh.edu.vn

c)0,2x

Vậy tập nghiệm S = {x/x

Biểu diễn trên trục số

 giai bai 38 39 40 41 trang 53 sgk toan 8 tap 2 3 1517413046 c2phanchutrinh.edu.vn

d)4 +2x

Vậy tập nghiệm S ={x/ x

Biểu diễn trên trục số

 giai bai 38 39 40 41 trang 53 sgk toan 8 tap 2 4 1517413046 c2phanchutrinh.edu.vn


Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) \({{2 – x} \over 4}

b)\(3 \le {{2x + 3} \over 5}a\)

c) \({{4x – 5} \over 3} > {{7 – x} \over 5}\) ;                                      

d)\({{2x + 3} \over { – 4}} \ge {{4 – x} \over { – 3}}\) .

Hướng dẫn làm bài:

a) \({{2 – x} \over 4}

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > -18                            

b) \(3 \le {{2x + 3} \over 5} \Leftrightarrow 15 \le 2x + 3\)

⇔\(15 – 3 \le 2x \Leftrightarrow 12 \le 2x \Leftrightarrow 6 \le x\)

Vậy nghiệm của bất phương trình: \(x \ge 6\)

c) \({{4x – 5} \over 3} > {{7 – x} \over 5} \Leftrightarrow 5\left( {4x – 5} \right) > 3\left( {7 – x} \right)\)

⇔20 x – 25 > 21 – 3x

⇔23x > 46               

⇔x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > 2              

d) \({{2x + 3} \over { – 4}} \ge {{4 – x} \over { – 3}} \Leftrightarrow \left( { – 12} \right)\left( {{{2x + 3} \over { – 4}}} \right) \le \left( { – 12} \right)\left( {{{4 – x} \over { – 3}}} \right)\)

⇔3(2x + 3) ≤ 4(4 – x) ⇔ 6x + 9 ≤ 16 – 4x

⇔6x + 4x ≤ 16 – 9 ⇔  10x ≤ 7

⇔\(x \le {7 \over {10}}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x \le {7 \over {10}}\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.