Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 23 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 23 bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 39: Cho x ∈ Q, và x ≠ 0…

Bài 39 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Cho x ∈ Q, và x ≠ 0. Viết \({x^{10}}\) dưới dạng

Bạn đang xem bài: Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 23 SGK Toán 7

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là \({x^{7}}\)

b) Lũy thừa của \({x^{2}}\)

c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là \({x^{12}}\)

Lời giải:

a) \({x^{10}} = {x^7}.{x^3}\)

b) \({x^{10}} = {({x^2})^5}\)

c) \({x^{10}} = {x^{12}}:{x^2}\)                                                                


Bài 40 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Bài 40. Tính

a) 1 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 1 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

b) 2 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 2 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

c) 3 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 3 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

d) 4 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 4 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

       

Lời giải:      

a)  1 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 1 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

 =   6 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 6 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn         

b)   2 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 2 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

 = 8 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 8 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

c)    3 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 3 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

 = 10 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 10 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

d) 4 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 4 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

 = 12 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 12 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn13 1518022742 bai 40 trang 23 sgk toan 7 tap 1 13 1489637235 c2phanchutrinh.edu.vn

                                                      


Bài 41 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Bài 41. Tính

a) 14 1518022742 bai 41 trang 23 sgk toan 7 tap 1 1 1489637286 c2phanchutrinh.edu.vn

b) 15 1518022742 bai 41 trang 23 sgk toan 7 tap 1 2 1489637286 c2phanchutrinh.edu.vn

Lời giải:

a)  14 1518022742 bai 41 trang 23 sgk toan 7 tap 1 1 1489637286 c2phanchutrinh.edu.vn

 = 17 1518022742 bai 41 trang 23 sgk toan 7 tap 1 4 1489637286 c2phanchutrinh.edu.vn

b)   15 1518022742 bai 41 trang 23 sgk toan 7 tap 1 2 1489637286 c2phanchutrinh.edu.vn

 = 19 1518022742 bai 41 trang 23 sgk toan 7 tap 1 6 1489637286 c2phanchutrinh.edu.vn                                                                                                       


Bài 42 trang 23 sgk toán 7 tập 1

Tìm số tự nhiên n, biết

a) 20 1518022742 bai 42 trang 23 sgk toan 7 tap 1 1 1489637327 c2phanchutrinh.edu.vn

b) 21 1518022742 bai 42 trang 23 sgk toan 7 tap 1 2 1489637327 c2phanchutrinh.edu.vn

c) 8^{n} : 2^{n} = 4

Lời giải:

a) 20 1518022742 bai 42 trang 23 sgk toan 7 tap 1 1 1489637327 c2phanchutrinh.edu.vn

 24 1518022742 bai 42 trang 23 sgk toan 7 tap 1 5 1489637327 c2phanchutrinh.edu.vn

b) 21 1518022742 bai 42 trang 23 sgk toan 7 tap 1 2 1489637327 c2phanchutrinh.edu.vn

 26 1518022742 bai 42 trang 23 sgk toan 7 tap 1 7 1489637327 c2phanchutrinh.edu.vn

c)  8^{n} : 2^{n} = 4

 

\({\left( {8:2} \right)^n} = 4 \Leftrightarrow {4^n} = 4 \Leftrightarrow n = 1\)

                                                                                                               c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.