Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 79, 80 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 79, 80 bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 39: Cho hình thang ABCD(AB//CD)…

Bài 39 trang 79 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Cho hình thang ABCD(AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

Bạn đang xem bài: Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 79, 80 SGK toán 8 tập 2

a) Chứng minh rằng OA.OD = OB.OC.

b) Đường thẳng qua O vuông góc với AB và CD theo thứ tự tại H và K.

Chứng minh rằng \(\frac{OH}{OK}\) = \(\frac{AB}{CD}\)

Giải:

giai bai 39 40 41 42 trang 79 80 sach giao khoa toan 8 tap 2 1 1517414835 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Vì AB // CD →  ∆AOB ∽ ∆COD 

→  \(\frac{OA}{OC}\) = \(\frac{OB}{OD}\)  → OA.OD = OC.OB

b) ∆AOH và ∆COK có:

\(\widehat{AHO}\) = \(\widehat{CKO}\) = 900

\(\widehat{HOA}\) = \(\widehat{KOC}\)

→   ∆AOH ∽ ∆COK 

→  \(\frac{OH}{OK}\) = \(\frac{OA}{OC}\)  (1)

mà \(\frac{OA}{OC}\) = \(\frac{AB}{CD}\)  (2)

Từ 1 và 2 →  \(\frac{OH}{OK}\) = \(\frac{AB}{CD}\)


Bài 40 trang 80 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

Giải:

Xét ∆AED và ∆ABC có:

\(\frac{AE}{ED}\) = \(\frac{6}{8}\) = \(\frac{3}{4}\)

 

\(\frac{AB}{AC}\) = \(\frac{15}{20}\) = \(\frac{3}{4}\)

→  \(\frac{AE}{ED}\) = \(\frac{AB}{AC}\)

Mà \(\widehat{A}\) chung

→  ∆AED ∽ ∆ABC


Bài 41 trang 80 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Giải: 

Từ trường hợp 1 ta có:

– Nếu cạnh bên và cạnh dáy của tam giác cân này tỉ lệ với cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Từ trường hợp 2 và 3 ta nói:

– Nếu hai tam giác cân có một góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng.

giai bai 39 40 41 42 trang 79 80 sach giao khoa toan 8 tap 2 2 1517414835 c2phanchutrinh.edu.vn


Bài 42 trang 80 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau  và nhau).

Giải:

Trường hợp

Giống nhau

Khác nhau

Bằng nhau

Đồng dạng

1

3 cạnh

3 cạnh tương ứng bằng nhau

3 cạnh tương ứng tỉ lệ

2

2 cạnh một góc

Cạnh cạnh tương ứng và một góc kề với hai cạnh bằng nhau

2 cạnh tương ứng tỉ lệ

3

 

1 cạnh và hai góc kề tương ứng bằng nhau

2 góc tương ứng bằng nhau

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.