Giải bài 39, 40, 41 trang 111, 112 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 111, 112 bài 7 định lý Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 39: Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của các định lí sau…

Câu 39 trang 111 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của các định lí sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 39, 40, 41 trang 111, 112 SBT Toán lớp 7 tập 1

a) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó cắt đường thẳng kia.

b) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Giải

a)

1 1518026836 cau 39 trang 111 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

2 1518026836 cau 39a trang 111 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

b)

3 1518026836 cau 39c trang 111 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

4 1518026836 cau 39d trang 111 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

 


Câu 40 trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của các định lí sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 39, 40, 41 trang 111, 112 SBT Toán lớp 7 tập 1

a) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

b) Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Giải

a)

5 1518026836 cau 40 trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

6 1518026836 cau 40a trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

b)

7 1518026836 cau 40b trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

8 1518026836 cau 40c trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn


Câu 41 trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Với hai góc kề bù, ta có định lí sau:

Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông.

a) Hãy vẽ hai góc xOy và y’Ox kề bù, tia phân giác Ot của góc xOy, tia phân giác Ot’ của góc yOx’ và gọi số đo của góc xOy là m°.

b) Hãy viết giả thiết và kết luận của định lí.

c) Hãy điền vào chỗ trống (…) và sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để chứng minh định lí trên:

\(1.\widehat {tOy} = {1 \over 2}m^\circ \) vì ……..

\(2.\widehat {t’Oy} = {1 \over 2}(180^\circ  – m^\circ )\) vì …….

\(3.\widehat {tOt’} = 90^\circ \) vì ……

\(4.\widehat {x’Oy} = 180^\circ  – m^\circ \) vì …….

Giải

a) Hình vẽ:

9 1518026836 cau 41a trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

b)

10 1518026836 cau 41b trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

c) \(\widehat {x’Oy} = 180^\circ  – m^\circ \) (Vì \(\widehat {x’Oy}\) và \(\widehat {{\rm{yOx}}}\) kề bù) 

\(\widehat {tOy} = {1 \over 2}m^\circ \) (Vì Ot là tia phân giác của \(\widehat {x’Oy}\))

\(\widehat {t’Oy} = {1 \over 2}\left( {180^\circ  – m^\circ } \right)\) (Vì Ot’ là tia phân giác của \(\widehat {yOx’}\))

\(\widehat {tOt’} = 90^\circ \) (Vì Oy nằm giữa Ot và Ot’)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.