Giải bài 39, 40, 41 trang 162 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 162 bài diện tích hình thang Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 39: Một hình chữ nhật có các kích thước a và b. Một hình bình hành cùng có hai cạnh là a và b…

Câu 39 trang 162 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Một hình chữ nhật có các kích thước a và b. Một hình bình hành cùng có hai cạnh là a và b. Tính góc nhọn của hình bình hành nếu diện tích của nó bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật (a và b có cùng đơn vị đo)

Bạn đang xem bài: Giải bài 39, 40, 41 trang 162 SBT Toán 8 tập 1

Giải:                                                                          

giai bai 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 trang 161 162 sach bai tap sbt toan 8 tap 1 8 1515344690 c2phanchutrinh.edu.vn

Xét hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = a, chiều rộng AD = b.

\( \Rightarrow {S_{ABCD}} = ab\)

Hình bình hành MNPQ có góc M là góc tù, MN = a, cạnh MQ = b

Kẻ đường cao MH

\({S_{MNPQ}} = MH.a\)

Theo bài ra ta có : \(MH.a = {1 \over 2}a.b\)

\( \Rightarrow MH = {1 \over 2}b$hay $MH = {{MQ} \over 2}\)

∆ MHQ vuông tại H và \(MH = {{MQ} \over 2}\)

Cạnh đối diện góc nhọn bằng một nửa cạnh huyền nên \(\widehat {MQH} = 30^\circ \)

giai bai 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 trang 161 162 sach bai tap sbt toan 8 tap 1 9 1515344690 c2phanchutrinh.edu.vn

Vậy góc nhọn của hình bình hành bằng \(30^\circ \)


Câu 40 trang 162 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 8cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao thứ hai. Hỏi bài toán có mấy đáp số ?

Giải:                                                                       

giai bai 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 trang 161 162 sach bai tap sbt toan 8 tap 1 10 1515344690 c2phanchutrinh.edu.vn

Giả sử hình bình hành ABCD có AB = 8cm, AD = 6cm. Kẻ AH ⊥ CD, AK ⊥ BC

5

Đường cao là cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền thỏa mãn có hai trường hợp:

a. Nếu AK = 5cm

\(\eqalign{  & {S_{ABCD}} = AK.BC = 5.6 = 30(c{m^2})  \cr  & {S_{ABCD}} = AH.AD = 8.AH  \cr  &  \Rightarrow 8.AH = 30 \Rightarrow AH = {{30} \over 8} = {{15} \over 4}(cm) \cr} \)

b. Nếu AH = 5cm

\(\eqalign{  & {S_{ABCD}} = AH.CD = 5.8 = 40(c{m^2})  \cr  & {S_{ABCD}} = AK.BC = 6.AK  \cr  &  \Rightarrow 6.AK = 40 \Rightarrow AK = {{40} \over 6} = {{20} \over 3}(cm) \cr} \)

Vậy đường cao thứ hai có độ dài là ${{15} \over 4}$cm hoặc \({{20} \over 3}\) cm


Câu 41 trang 162 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Một hình chữ nhật và một hình bình hành đều có hai cạnh là a và b. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn (a và b có cùng đơn vị đo) ?

Giải: 

Hình chữ nhật có hai cạnh là a và b nên Schữ nhật  = ab.

Hình bình hành có hai cạnh là a và b. Kẻ đường cao ứng với cạnh bằng a thì h

Nếu kẻ đường cao ứng với cạnh bằng b thì h’

Nếu kẻ đường cao ứng với cạnh bằng b thì h’

hình bình hành  = a.h = b.h’ mà h bình hành chữ nhật

 

c2phanchutrinh.edu.vn

 

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.