Giải bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 117 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 117 bài 4 một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 4.6: Trong hình thang ABCD, tổng của hai đáy AD và BC bằng b, đường chéo AC bằng a, góc ACB bằng α…

Câu 4.6 trang 117 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Trong hình thang ABCD, tổng của hai đáy AD và BC bằng b, đường chéo AC bằng a, góc ACB bằng α. Hãy tìm diện tích của hình thang đó.

Gợi ý làm bài

Bạn đang xem bài: Giải bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 117 SBT Toán 9 tập 1

giai bai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 42 43 44 45 46 47 48 trang 102 103 104 105 sach bai tap toan 9 tap 1 24 1515388624 c2phanchutrinh.edu.vn

Kẻ đường cao AH của tam giác ABC (h.bs.14). Ta có AD + BC = b, AC = a, \(\widehat {ACB} = \alpha \), suy ra:

AH = asinα và diện tích hình thang là: 

\(S = {{AD + BC} \over 2}.AH = {{ab} \over 2}\sin \alpha .\)

 


Câu 4.5 trang 117 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Hãy tìm diện tích của tam giác cân có góc ở đáy bằng α nếu biết:

a) Cạnh bên bằng b ;                        

b) Cạnh đáy bằng a.

Gợi ý làm bài

Bạn đang xem bài: Giải bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 117 SBT Toán 9 tập 1

giai bai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 42 43 44 45 46 47 48 trang 102 103 104 105 sach bai tap toan 9 tap 1 25 1515388624 c2phanchutrinh.edu.vn

Xét tam giác cân ABC có AB = AC, \(\widehat {ABC} = \alpha \) đường cao AH (h.bs.13).

a) AB = AC = b thì AH = bsinα, BH = bcosα nên diện tích tam giác ABC là 

\(\eqalign{
& S = {1 \over 2}AH.BC = AH.BH \cr 
& = {b^2}\sin \alpha \cos \alpha . \cr} \)

b) BC = a thì \(AH = {a \over 2}tg\alpha \)

nên \(S = {a \over 2}.AH = {{{a^2}} \over 4}tg\alpha \).

 


Câu 4.7 trang 117 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC có BC = 7, \(\widehat {ABC} = 42^\circ ,\widehat {ACB} = 35^\circ .\) Gọi H là chân đường cao của tam giác ABC kẻ từ A. Hãy tính AH ( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

Gợi ý làm bài

Bạn đang xem bài: Giải bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 117 SBT Toán 9 tập 1

giai bai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 42 43 44 45 46 47 48 trang 102 103 104 105 sach bai tap toan 9 tap 1 26 1515388624 c2phanchutrinh.edu.vn

(h.bs. 15). Đặt AH = h thì rõ ràng:

\(\eqalign{
& BH = h\cot g\widehat {ABH} = h\cot g42^\circ , \cr 
& CH = h\cot g\widehat {ACH} = h\cot g35^\circ \cr} \)

(để ý rằng H thuộc đoạn BC vì 35º, 42 º đều là góc nhọn). Do đó

7 = BC = BH + CH = h (cotg42 º + cotg35 º), suy ra

\(\eqalign{
& h = {7 \over {\cot g42 + \cot g35}} \cr 
& = {7 \over {tg48 + tg55}} \approx 2,757. \cr} \)

 


Câu 4.8 trang 117 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác nhọn MNP. Gọi D là chân đường cao của tam giác đó kẻ từ M. Chứng minh rằng:

a) \({S_{MNP}} = {1 \over 2}MP.NP.\sin P\);

b) \(DP = {{MN.\sin N} \over {tgP}}\);

c) ∆DNE đồng dạng với ∆MNP, trong đó E là chân đường cao của tam giác  MNP kẻ từ P.

Gợi ý làm bài

Bạn đang xem bài: Giải bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 117 SBT Toán 9 tập 1

giai bai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 42 43 44 45 46 47 48 trang 102 103 104 105 sach bai tap toan 9 tap 1 27 1515388624 c2phanchutrinh.edu.vn

(h.bs. 16)

a) Ta có MD = MP sin P, suy ra: 

\({S_{MNP}} = {1 \over 2}NP.MD = {1 \over 2}NP.MP\sin P.\)

b) Ta có MD = MN sin N và MD = DP tg P nên từ đó suy ra DP \( = {{MN\sin N} \over {tgP}}\)

c) Hai tam giác vuông DMN và EPN đồng dạng vì có góc nhọn N chung nên \({{DN} \over {MN}} = {{EN} \over {PN}}.\)

Hai tam giác DNE và MNP  đồng dạng vì có góc N chung và \({{DN} \over {MN}} = {{EN} \over {PN}}.\)

 

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.