Giải bài 4, 5, 6 trang 5, 6 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 5,6 bài 1 căn bậc hai Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 4: Tìm x không âm, biết…

Câu 4 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm x không âm, biết :

Bạn đang xem bài: Giải bài 4, 5, 6 trang 5, 6 SBT Toán 9 tập 1

a) \(\sqrt x  = 3;\)

b) \(\sqrt x  = \sqrt 5 ;\)

c) \(\sqrt x  = 0;\)

d) \(\sqrt x  =  – 2.\)

Gợi ý làm bài

a) \(\sqrt x  = 3 \Rightarrow x = {3^2} \Rightarrow x = 9\)

b) \(\sqrt x  = \sqrt 5  \Rightarrow x = {(\sqrt 5 )^2} \Rightarrow x = 5\)

c) \(\sqrt x  = 0 \Rightarrow x = {0^2} \Rightarrow x = 0\)

d) Căn bậc 2 số học là số không âm nên không tồn tại giá trị nào của x thỏa mãn \(\sqrt x  =  – 2.\)

 


Câu 5 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi)

a) 2 và \(\sqrt 2  + 1;\)

b) 1 và \(\sqrt 3  – 1;\)

c) \(2\sqrt {31} \) và 10;

d) \( – 3\sqrt {11} \) và -12.

Gợi ý làm bài

a) Ta có : \(1

Suy ra : \(1 + 1

Vậy \(2

b) Ta có: \(4 > 3 \Rightarrow \sqrt 4  > \sqrt 3  \Rightarrow 2 > \sqrt 3 \)

Suy ra: \(2 – 1 > \sqrt 3  – 1\)

Vậy \(1 > \sqrt 3  – 1\)

c) Ta có : \(31 > 25 \Rightarrow \sqrt {31}  > \sqrt {25}  \Rightarrow \sqrt {31}  > 5\)

Suy ra: \(2.\sqrt {31}  > 2.5\)

Vậy \(2\sqrt {31}  > 10\)

d) Ta có: \(11

Suy ra: \( – 3.\sqrt {11}  >  – 3.4\)

Vậy \( – 3\sqrt {11}  >  – 12\)

 


Câu 6 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm những khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

a) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 ;

b) Căn bậc hai của 0,36 là 0,06 ;

c) \(\sqrt {0,36}  = 0,6;\)

d) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 và -0,6 ;

e) \(\sqrt {0,36}  =  \pm 0,6.\)

Gợi ý làm bài

Câu a và c đúng

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.