Giải bài 4, 5, 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 69 bài 1 một số hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông SGK Toán 9 tập 1. Câu 4: Hãy tính x và y trong hình sau…

Bài 4 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 4. Hãy tính x và y trong hình sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 4, 5, 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

giai bai 4 5 6 trang 69 sgk toan 9 tap 1 1 1516357300 Trường THCS Phan Chu Trinh

Hướng dẫn giải:

Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình bên dưới

giai bai 4 5 6 trang 69 sgk toan 9 tap 1 2 1516357300 Trường THCS Phan Chu Trinh

Áp dụng hện thức \(h^{2}=b’c’\) ta có:

\(AH^{2}=HB\cdot HC \Rightarrow HC=\frac{AH^{2}}{HB}=4\)

Do đó \(x= 4\)

Áp dụng hệ thức \(b^{2}=ab’\) ta có 

\(AC^{2}=BC\cdot HC\Rightarrow y^{2}=5\cdot 4=20\Rightarrow y=\sqrt{20}=2\sqrt{5}\)

Nhận xét: Ta có thể tính y theo định lý Pi-ta-go:

\(y^{2}=2^{2}+4^{2}=20\Rightarrow y=\sqrt{20}=2\sqrt{5}\).

 


Bài 5 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 5. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền.

Hướng dẫn giải:

giai bai 4 5 6 trang 69 sgk toan 9 tap 1 3 1516357300 Trường THCS Phan Chu Trinh

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

\(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5\)

Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác ABC vuông tại A, AHB vuông tại H, AHC vuông tại H, ta có:

\(AH.BC=AB.AC\Rightarrow AH=\frac{AB.AC}{BC}=\frac{3.4}{5}=2,4\)

\(AB^2=BC.BH\Rightarrow BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{3^2}{5}=1,8\)

\(CH=BC-BH=5-1,8=3,2\)

 


Bài 6 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 6. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Giải:

giai bai 4 5 6 trang 69 sgk toan 9 tap 1 4 1516357300 Trường THCS Phan Chu Trinh

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

\(AH^2=BH.CH\Rightarrow AH=\sqrt{BH.CH}=\sqrt{1.2}=\sqrt{2}\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABH vuông tại H, ta có: 

\(AH=\sqrt{BH^2+AH^2}=\sqrt{1+2}=\sqrt{3}\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

\(AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{3^2-3}=\sqrt{6}\)

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…