Giải bài 4, 5, 6 trang 69 SGK Toán lớp 9 tập 2

Giải bài tập trang 69 bài 1 góc ở tâm, số đo ở cung SGK Toán lớp 9 tập 2. Câu 4: Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm…

Bài 4 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Bài 4. Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm \(AOB\) và số đo cung lớn \(AB\)

Bạn đang xem bài: Giải bài 4, 5, 6 trang 69 SGK Toán lớp 9 tập 2

giai bai 4 5 6 trang 69 sgk toan lop 9 tap 2 1 1516382615 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn giải:

Ta có \(OA = AT\) (gt) nên  \(∆AOT\) là tam giác vuông cân tại \(A\), vậy \(\widehat{AOB}=45^0\).

Suy ra số đo cung nhỏ \(\overparen{AB} = 45^0\). Do đó số đo cung lớn \(\overparen{AB}\) là: \(360^0-45^0=315^0\)


Bài 5 trang 69 sgk lToán ớp 9 tập 2

Bài 5. Hai tiếp tuyến của đường tròn \((O)\) tại \(A\) và \(B\) cắt nhau tại \(M\). Biết \(\widehat{AMB}\).

a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính \(OA, OB\).

b) Tính số đo mỗi cung \(AB\) (cung lớn và cug nhỏ).

Hướng dẫn giải:

giai bai 4 5 6 trang 69 sgk toan lop 9 tap 2 2 1516382615 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Trong tứ giác \(AOBM\) có \(\widehat A = \widehat B = {90^0}\)

Suy ra: \(\widehat {AOB} + \widehat {AMB} = {180^0}\)

\(\widehat {AOB} = {180^0} – {35^0} = {145^0}\)

b) Từ \(\widehat {AOB} = {145^0}\). Suy ra số đo cung nhỏ \(\overparen{AB}\) là \(145^0\)và số đo cung lớn \(\overparen{AB}\) : \({360^0} – {145^0} = {215^0}\)

 


Bài 6 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Bài 6. Cho tam giác đều \(ABC\). Gọi \(O\) là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh \(A, B, C\).

a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính \(OA, OB, OC\).

b) Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm \(A, B, C\).

Hướng dẫn giải:

giai bai 4 5 6 trang 69 sgk toan lop 9 tap 2 3 1516382615 c2phanchutrinh.edu.vn

a) Ta có: \(\widehat A = \widehat B = \widehat C = {60^0}\) (gt)

Suy ra:  \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{A_2}} = \widehat {{B_1}} = \widehat {{B_2}} = \widehat {{C_1}} = \widehat {{C_2}} = {30^0}\)

Tâm \(O\) của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của ba cạnh cũng chính là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác đều \(ABC\).

Suy ra:  \(\widehat {AOB} = {180^0} – \widehat {{A_1}} – \widehat {{B_1}} = {180^0} – {30^0} – {30^0} = {120^0}\)

Tương tự ta suy ra: \(\widehat {AOB} = \widehat {BOC} = \widehat {COA} = {120^0}\)

b) Từ \(\widehat {AOB} = \widehat {BOC} = \widehat {COA} = {120^0}\) ta suy ra:

\(sđ\overparen{ABC}\) = \(sđ\overparen{BCA}\) = \(sđ\overparen{CAB}\) \(= 240^0\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.