Giải bài 4, 5, 6 trang 80 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 80 bài 1 tứ giác Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 4: Tính các góc của tứ giác ABCD, biết rằng…

Câu 4 trang 80 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính các góc của tứ giác ABCD, biết rằng:

Bạn đang xem bài: Giải bài 4, 5, 6 trang 80 SBT Toán 8 tập 1

\(\widehat A:\widehat B:\widehat C:\widehat D = 1:2:3:4\)

Giải:

giai bai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 80 81 sach bai tap toan 8 tap 1 4 1515342783 c2phanchutrinh.edu.vn

Theo bài ra ta có:

\({{\widehat A} \over 1} = {{\widehat B} \over 2} = {{\widehat C} \over 3} = {{\widehat D} \over 4};\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {360^0}\)

(tổng các góc của tứ giác)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\eqalign{
& {{\widehat A} \over 1} = {{\widehat B} \over 2} = {{\widehat C} \over 3} = {{\widehat D} \over 4} \cr 
& = {{\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D} \over {1 + 2 + 3 + 4}} \cr 
& = {{{{360}^0}} \over {10}} = {36^0} \cr 
& \widehat A = {1.36^0} = {36^0} \cr 
& \widehat B = {2.36^0} = {72^0} \cr 
& \widehat C = {3.36^0} = {108^0} \cr 
& \widehat D = {4.36^0} = {144^0} \cr} \)

 


Câu 5 trang 80 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD có \(\widehat A = {65^0},\widehat B = {117^0},\widehat C = {71^0}\). Tính số đo góc ngoài tại định D

Giải:

giai bai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 80 81 sach bai tap toan 8 tap 1 5 1515342783 c2phanchutrinh.edu.vn

Trong tứ giác ABCD ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {360^0}\)

(tổng các góc trong tứ giác)

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat D = {360^0} – \left( {\widehat A + \widehat B + \widehat C} \right) \cr 
& = {360^0} – \left( {{{65}^0} + {{117}^0} + {{71}^0}} \right) = {107^0} \cr} \)

\(\widehat D + \widehat {{D_1}} = {180^0}\) (2 góc kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {{D_1}} = {180^0} – \widehat D = {180^0} – {107^0} = {73^0}\) 

 


Câu 6 trang 80 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.

Giải:

giai bai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 trang 80 81 sach bai tap toan 8 tap 1 6 1515342783 c2phanchutrinh.edu.vn

Giả sử cả bốn góc của tứ giác đều là góc nhọn thì tổng bốn góc của tứ giác nhỏ hơn 360°, trái với tính chất tổng các góc của tứ giác bằng 360°. Vậy bốn góc của tứ giác không thể đều là góc nhọn. Giả sử cả bốn góc của tứ giác đều là góc tù thì tổng bốn góc của tứ giác lớn hơn 360°, trái với tính chất tổng các góc của tứ giác bằng 360°. Vậy bốn góc của tứ giác không thể đều là góc tù.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.