Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 121, 122 SGK toán lớp 8 – tập 2

Giải bài tập trang 121, 122 bài 8 Diện tích xung quanh của hình chóp đều sgk toán lớp 8 – tập 2. Câu 40: Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bện bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm…

Bài 40 trang 121 sgk toán lớp 8 – tập 2

Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bện bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm.

Bạn đang xem bài: Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 121, 122 SGK toán lớp 8 – tập 2

Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Hướng dẫn:

giai bai 40 41 42 43 trang 121 122 sgk toan lop 8 tap 2 1 1517417003 c2phanchutrinh.edu.vn

Ta có: d = SH = \(\sqrt{SB^{2}- BH^{2}}\) 

= \(\sqrt{25^{2}- 15^{2}}\) = √400 = 20 (cm)

Diện tích xung quanh của hình chóp:

Sxq = pd = \(\frac{1}{2}\) .30.4.20 = 1200 (cm2)

Diện tích đáy:  Sđ = 302  = 900(cm2)

Diện tích toàn phần của hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 1200 + 900 = 2100(cm2)


Bài 41 trang 121 sgk toán lớp 8 – tập 2

Vẽ cắt và gấp miếng bìa như đã chỉ ra ở hình 55 để được hình chóp tứ giác đều

a) Trong hình 55a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau ?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần  của hình chóp đều này là bao nhiêu ?

giai bai 40 41 42 43 trang 121 122 sgk toan lop 8 tap 2 2 1517417003 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn:

a) Trong hình 125a có 4 tam giác cân bằng nhau.

giai bai 40 41 42 43 trang 121 122 sgk toan lop 8 tap 2 3 1517417003 c2phanchutrinh.edu.vn

b) Chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác:

AH = \(\sqrt{AC^{2}- HC^{2}}\)

= \(\sqrt{AC^{2}- (\frac{1}{2}.BC)^{2}}\)

= \(\sqrt{10^{2}- (\frac{1}{2}.5)^{2}}\) = \(\sqrt{100-\frac{25}{4}}\) = 9,68cm

c) Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = pd = \(\frac{1}{2}\).5.4.9,68 = 96,8 (cm)

Diện tích đáy:

Sđ = 52  = 25 (cm)

Diện tích toàn phần của hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 121,8 (cm)


Bài 42 trang 121 sgk toán lớp 8 – tập 2

Tính độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều  với các kích thước cho ở hình 55.

Hướng dẫn:

giai bai 40 41 42 43 trang 121 122 sgk toan lop 8 tap 2 4 1517417003 c2phanchutrinh.edu.vn

Ta có: AC2 = AB2 + BC2 = 50

SO = \(\sqrt{SC^{2}- (\frac{AC}{2})^{2}}\) = \(\sqrt{10^{2}- \frac{50}{4}}\)  ≈ 9, 35 (cm)


Bài 43 trang 122 sgk toán lớp 8 – tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây.(h.56)

giai bai 40 41 42 43 trang 121 122 sgk toan lop 8 tap 2 5 1517417003 c2phanchutrinh.edu.vn

Hướng dẫn :

Diện tích xung quanh :

Hình a : Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).20.4.20 = 800(cm2)

Diện tích đáy: Sđ = 202  = 400(cm2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ hai là:

Stp = Sxq + Sđ = 800 + 400 = 1200(cm2)

Hình b: Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).7.4.12 = 168(cm2)

            Sđ = 7 = 49(cm2)

            Stp = Sxq + Sđ = 168 + 49 = 217(cm2)

Hình c: Chiều cao của mặt bên của hình chóp:

            h = \(\sqrt{17^{2}- 8^{2}}\) = √225 = 15(cm)

            Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).16.4.15 = 480(cm2)

            Sđ = 16 = 256(cm2)

            Stp = Sxq + Sđ = 480 + 256 = 736(cm2)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.