Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 97 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 97, 98 bài 5 Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 40: Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống…

Bài 40 trang 97 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(…)

Bạn đang xem bài: Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 97 SGK Toán 7

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ….

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ….

1 1518026980 bai 40 trang 97 sach giao khoa toan 7 tap 1 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải:

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // c

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì c ⊥ b


Bài 41 trang 97 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(…):

Nếu a//b và a// c thì …

2 1518026980 7 2 2014 9 57 18 am c2phanchutrinh.edu.vn

Giải: 

Nếu a// b và a //  thì b // c.


Bài 42 trang 98 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a a) vẽ c ⊥ a. 

b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không? vì sao?

c) phát biểu tính chất bằng lời.

Giải:

a) vẽ c ⊥ a( xem cách vẽ ở bài 2 chuong I)

 b) Vẽ b ⊥ c( cách vẽ như câu a). Ta được a song song với b vì c cắt a và b

trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau bằng 900

c) Phát biểu tình chất bằng lời: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

3 1518026980 bai 42 trang 98 sach giao khoa toan 7 tap 1 1 c2phanchutrinh.edu.vn


Bài 43 trang 98 – Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) vẽ c ⊥ a. 

b) Vẽ b // a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao?

c) phát biểu tính chất bằng lời.

Giải: 

a) vẽ c ⊥ a. 

4 1518026980 hinh a bai 43 trang 98 toan 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

b ) vẽ b // a 

5 1518026980 hinh b bai 43 trang 98 toan 7 tap 1 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Ta có c ⊥ b vì a // b nên nếu cắt a tại A thì C cũng cắt b tại B. Vì \(\widehat {{A_1}} = {90^0}\) nên \(\widehat {{B_1}}\) so le trong với nó cũng bẳng 900

Vây  c ⊥ b

c) Phát biểu tính chất bằng lời: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.