Giải bài 40, 41, 42 trang 142 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 142 bài 4 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-góc-cạnh (c-g-c) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 40: Qua trung điểm M của đoạn thẳng AB, kẻ đường thẳng vuông góc với AB…

Câu 40 trang 142 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Qua trung điểm M của đoạn thẳng AB, kẻ đường thẳng vuông góc với AB. Trên đường thẳng đó lấy điểm K. Chứng minh rằng KM là tia phân giác của góc AKB.

Bạn đang xem bài: Giải bài 40, 41, 42 trang 142 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

1 1518028189 cau 40 trang 142 sbt toan lop 7 tap 1 Trường THCS Phan Chu Trinh

Xét ∆AMK và ∆BMK, ta có:

AM = BM (gt)

\(\widehat {AMK} = \widehat {BMK} = 90^\circ \) (vì \(KM \bot AB\))

MK cạnh chung

Suy ra: ∆AMK = ∆BMK(c.g.c)

\(\Rightarrow \widehat {AKM} = \widehat {BKM}\)

Vậy KM là tia phân giác của \(\widehat {AKB}\).

 


Câu 41 trang 142 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn thẳng. Chứng minh rằng AC // BD.

Giải

2 1518028189 cau 41 trang 142 sbt toan lop 7 tap 1 Trường THCS Phan Chu Trinh

Xét ∆AOC và  ∆BOD, ta có:

OA = OB (gt)

\(\widehat {AOC} = \widehat {BO{\rm{D}}}\) (đối đỉnh)

OC = OD (gt)

Suy ra:∆AOC = ∆BOD (c.g.c)

\( \Rightarrow \widehat A = \widehat B\) (hai góc tương ứng)

Vậy: AC // BD (vì có hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau)


Câu 42 trang 142 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 90^\circ \). Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = CA, Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CB. Tính số đo góc CDE.

Giải

3 1518028189 cau 42 trang 142 sbt toan lop 7 tap 1 Trường THCS Phan Chu Trinh

Xét ∆ABC và  ∆DEC, ta có:

AC = DC (gt)

\(\widehat {ACB} = \widehat {EC{\rm{D}}}\) (đối đỉnh)

BC = EC (gt)

Suy ra: ∆ABC = ∆DEC (c.g.c)

\(\widehat A = \widehat D\) (hai góc tương ứng) mà \(\widehat A = 90^\circ \) nên \(\widehat D = 90^\circ \).

Trường THCS Phan Chu Trinh

Trích nguồn: Trường THCS Phan Chu Trinh
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

c2phanchutrinh

Trường Phan Chu Trinh được thành lập năm 1946 tại địa chỉ số 40-42 Phố Phan Chu Trinh (nay là phố Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, TP Hà Nội). Khi thành lập Trường Phan Chu Trinh có bậc tiểu học và bậc trung học. Giám đốc (hiệu trưởng) là nhà Văn hóa Giáo dục nổi tiếng: Giáo sư Đặng Thai Mai. Tổng thư ký là ông Nguyễn Huân, các giáo viên chính của trường lúc đó: Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng, ông Lê Viết Khoa, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Phan Kế Anh, Nhà văn Nguyễn Đình Thi, Thi sĩ Nguyễn Xuân Sanh…