Giải bài 41, 42, 43 trang 73 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 73 bài 5 hàm số Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 41: Tìm các giá trị của y tương ứng với x lần lượt bằng 2; 4; -1; -4…

Câu 41 trang 73 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số \(y = {8 \over x}\). Tìm các giá trị của y tương ứng với x lần lượt bằng 2; 4; -1; -4.

Bạn đang xem bài: Giải bài 41, 42, 43 trang 73 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

Đặt \(y = f\left( x \right) = {8 \over x}\).Ta có:

\(f\left( 2 \right) = {8 \over 2} = 4\);

\(f\left( 4 \right) = {8 \over 4} = 2\);

\(f\left( { – 1} \right) = {8 \over { – 1}} =  – 8\);

\(f\left( { – 4} \right) = {8 \over { – 4}} =  – 2\).

 


Câu 42 trang 73 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 5 – 2x.

a) Tính f(-2), f(-1), f(0), f(3).

b) Tính các giá trị của x ứng với y = 5; 3; -1.

Giải

a) f(-2)=5 – 2. (-2) = 5 + 4 = 9;          

f(-1) = 5 – 2.(-1) = 5 + 2 = 7;

f(0) = 5 – 2.0 = 5;

f(3) = 5 – 2.3 = 5 – 6 = -1.

b) \(y = 5 – 2{\rm{x}} \Rightarrow {\rm{x = }}{{5 – y} \over 2}\);

\(y = 5 \Rightarrow x = {{5 – 5} \over 2} = 0\);

\(y = 3 \Rightarrow x = {{5 – 3} \over 2} = {2 \over 2} = 1\);

\(y =  – 1 \Rightarrow x = {{5 – ( – 1)} \over 2} = {{5 + 1} \over 2} = 3\).

 


Câu 43 trang 73 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số y = – 6x. Tìm các giá trị của x sao cho:

a) y nhận giá trị dương.                     b) y nhận giá trị âm.

Giải

a) y = – 6x

y > 0 \( \Rightarrow \) – 6x > 0 \( \Rightarrow \) x

Vậy mọi x ∈ R và x 0.

b) y = – 6x

y 0

Vậy mọi x ∈ R và x > 0 thì y = – 6x

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.