Giải bài 41, 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 23 bài 5 bảng căn bậc hai SGK Toán 9 tập 1. Câu 41: Hãy tính…

Bài 41 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 41.Biết \(\sqrt {9,119}  \approx 3,019\). Hãy tính:

Bạn đang xem bài: Giải bài 41, 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

\(\sqrt {911,9} \);        \(\sqrt {91190}\);          \(\sqrt {0,09119} \)           \(\sqrt {0,0009119} \)

Hướng dẫn giải:

\(\sqrt {911,9}  \approx 30,19\)

\(\sqrt {91190}  \approx 301,9\)

\(\sqrt {0,09119}  \approx 0,3019\)

\(\sqrt {0,0009119}  \approx 0,03019\)

 


Bài 42 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 42. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) x2 = 3,5;

b) x2 = 132   

Hướng dẫn giải:

a) \({x^2} = 3,5 \Rightarrow x = \sqrt {2,5}  \Rightarrow x \approx 1,87\)

b) \({x^2} = 132 \Rightarrow x = \sqrt {132}  \Rightarrow x \approx 11,48\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.