Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 162, 163 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 162, 163 bài 5 hình thoi Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 42: Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn nhất…

Câu 42 trang 162 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn nhất.

Bạn đang xem bài: Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 162, 163 SBT Toán 8 tập 1

Giải:                                                                          

giai bai 42 43 44 45 46 51 52 53 trang 162 163 sach bai tap toan 8 tap 1 1 1515344760 c2phanchutrinh.edu.vn

Xét hình thoi ABCD. Kẻ DH ⊥ AB

Ta có: SABCD = AB . DH

∆ AHD vuông tại H ⇒ AH ≤ AD

Suy ra: SABCD  ≤ AB . AD, mà AB = AD (gt)

\( \Rightarrow {S_{ABCD}} \le A{B^2}\)

Vậy SABCD có giá trị lớn nhất khi bằng AB2

Suy ra: ABCD là hình vuông

Vậy trong các hình thoi có chu vi bằng nhau thì hình vuông là hình có diện tích lớn nhất.


Câu 43 trang 163 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính diện tích hình thoi, biết cạnh của nó dài 6,2cm và một trong các góc của nó có số đo bằng 30°

Giải:                                                                           

giai bai 42 43 44 45 46 51 52 53 trang 162 163 sach bai tap toan 8 tap 1 2 1515344760 c2phanchutrinh.edu.vn

Giả sử hình thoi ABCD có AB = 6,2cm; \(\widehat A = 30^\circ \)

Từ B kẻ BH ⊥ AD (H ∈ AD)

Tam giác vuông AHB là một nửa tam giác đều cạnh AB

\(\eqalign{  &  \Rightarrow BH = {1 \over 2}AB = 3,1(cm)  \cr  & {S_{ABCD}} = BH.AD = 3,1.6,2 = 19,22(c{m^2}) \cr} \)


Câu 44 trang 163 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hình thoi ABCD, biết AB = 5cm, AI = 3cm (I là giao điểm của hai đường chéo). Hãy tính diện tích hình thoi đó.

Giải:                                                                  

giai bai 42 43 44 45 46 51 52 53 trang 162 163 sach bai tap toan 8 tap 1 3 1515344760 c2phanchutrinh.edu.vn

Trong tam giác vuông IAB, ta có:

\(A{B^2} = A{I^2} + I{B^2}\) (định lý Pi-ta-go)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow I{B^2} = A{B^2} – A{I^2} = 25 – 9 = 16  \cr  &  \Rightarrow IB = 4(cm)  \cr  & AC = 2AI = 2.3 = 6(cm)  \cr  & BD = 2IB = 2.4 = 8(cm)  \cr  & {S_{ABCD}} = {1 \over 2}AC.BD = {1 \over 2}.6.8 = 24(c{m^2}) \cr} \)


Câu 45 trang 163 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

a. Hãy vẽ một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau, biết độ dài hai đường chéo đó là a và a. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu hình như vậy ?

b. Có thể vẽ được mấy hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là a và \({1 \over 2}\)a ?

c. Hãy tính diện tích các hình vừa vẽ.

Giải:

a. Vẽ vô số hình tứ giác thỏa mãn yêu cầu.

b. Vẽ được duy nhất một hình thoi có hai đường chéo là a và \({1 \over 2}\)a.

c. Diện tích các hình vẽ đó là : S = \({1 \over 2}\)a. \({1 \over 2}\)a = \({1 \over 4}{a^2}\) (đvdt)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.