Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 54, 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 54, 55 bài 8 Phép chia các phân thức đại số sách giáo khoa toán 8 tập 1. Câu 42: Làm tính chia phân thức:…

Bài 42 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

 Làm tính chia phân thức:

Bạn đang xem bài: Giải bài 42, 43, 44, 45 trang 54, 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1

a) \( (-\frac{20x}{3y^{2}}):(-\frac{4x^{3}}{5y})\);                

b) \( \frac{4x+12}{(x+4^{2})}:\frac{3(x+3)}{x+4}\).

Hướng dẫn giải:

a) \( (-\frac{20x}{3y^{2}}):(-\frac{4x^{3}}{5y})\) \( =\frac{20x}{3y^{2}}:\frac{4x^{3}}{5y}=\frac{20x}{3y^{2}}.\frac{5y}{4x^{3}}=\frac{20x.5y}{3y^{2}.4x^{3}}=\frac{25}{3x^{2}y}\)

b) \( \frac{4x+12}{(x+4^{2})}:\frac{3(x+3)}{x+4}\) \( =\frac{4x+12}{(x+4^{2})}:\frac{x+4}{3(x+3)}=\frac{4}{3(x+4)}\)


Bài 43 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) \( \frac{5x-10}{x^{2}+7}\) : (2x – 4)                

b) (x2 -25) : \( \frac{2x+10}{3x-7}\)

c) \( \frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:\frac{3x+3}{5x-5}\).

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{5x-10}{x^{2}+7}\) : (2x – 4) \( =\frac{5x-10}{x^{2}+7}:\frac{2x-4}{1}=\frac{5x-10}{x^{2}+7}.\frac{1}{2x-4}\)

                             \( =\frac{5(x-2).1}{(x^{2}+7).2(x-2)}=\frac{5}{2(x^{2}+7)}\)

b) (x2 -25) : \( \frac{2x+10}{3x-7}\) \( =\frac{x^{2}-25}{1}:\frac{2x+10}{3x-7}=\frac{x^{2}-25}{1}.\frac{3x-7}{2x+10}\)

                              \( =\frac{(x-5)(x+5)(3x-7)}{2(x+5)}=\frac{(x-5)(3x+7)}{2}\)

c) \( \frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}:\frac{3x+3}{5x-5}\) \( \frac{x^{2}+x}{5x^{2}-10x+5}.\frac{5x-5}{3x+3}=\frac{x(x+1).5(x-1)}{5(x-1)^{2}}=\frac{x}{3(x-1)}\)


Bài 44 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Tìm biểu thức Q, biết rằng:

                   \( \frac{x^{2}+2x}{x-1}.Q=\frac{x^{2}-4}{x^{2}-x}\)

Hướng dẫn giải:

Vì Q là thương của phép chia \( \frac{x^{2}-4}{x^{2}-x}\) cho \( \frac{x^{2}+2x}{x-1}\)

nên Q =  \( \frac{x^{2}-4}{x^{2}-x}\) : \( \frac{x^{2}+2x}{x-1}\) = \( \frac{x^{2}-4}{x^{2}-x}\). \( \frac{x-1}{x^{2}+2x}\)

                                     \( =\frac{(x-2)(x+2)}{x(x-1)}.\frac{x-1}{x(x+2)}=\frac{x-2}{x^{2}}\)


Bài 45 trang 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức công với 1:

                \( \frac{x}{x+1}:\frac{x+2}{x+1}:\frac{x+3}{x+2}:……. = \frac{x}{x+6}\)

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải cảu đẳng thức là \( \frac{x}{x+n}\), trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tuỳ ý em thích:

Hướng dẫn giải:

Theo cách thực hiện một dãy phép chia ta có thể viết đẳng thức đã cho thành:

\( \frac{x}{x+1}.\frac{x+1}{x+2}.\frac{x+2}{x+3}……… = \frac{x}{x+6}\)

Theo bài 41 ta được:

\( \frac{x}{x+1}.\frac{x+1}{x+2}.\frac{x+2}{x+3}.\frac{x+3}{x+4}.\frac{x+4}{x+5}.\frac{x+5}{x+6} = \frac{x}{x+6}\)

Vậy ta có thể điền như sau:

\( \frac{x}{x+1}:\frac{x+2}{x+1}:\frac{x+3}{x+2}:\frac{x+4}{x+3}:\frac{x+5}{x+4}:\frac{x+6}{x+5}=\frac{x}{x+6}\)

Có thể ra câu đố tương tự như sau:

\( \frac{x}{x+1}:\frac{x+2}{x+1}:\frac{x+3}{x+2}:……… = \frac{x}{x+10}\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.