Giải bài 42, 43, 44 trang 112, 113 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 112, 113 bài 7 định lý Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 42: Điền vào chỗ (…) để chứng minh bài toán sau…

Câu 42 trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Điền vào chỗ (…) để chứng minh bài toán sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 42, 43, 44 trang 112, 113 SBT Toán lớp 7 tập 1

Gọi DI là tia phân giác của góc MDN. Gọi EDK là góc đối đỉnh của góc IDM. Chứng minh rằng \(\widehat {E{\rm{D}}K} = \widehat {I{\rm{D}}N}\).

1 1518026909 cau 42 trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Chứng minh:

\(\widehat {I{\rm{D}}M} = \widehat {I{\rm{D}}N}\) (Vì …)        (1)

\(\widehat {I{\rm{D}}M} = \widehat {E{\rm{D}}K}\) (Vì …)        (2)

Từ (1) và (2) suy ra ………

Đó là điều phải chứng minh.

2 1518026909 cau 42b trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Giải

3 1518026909 cau 42a trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Ta có: Chứng minh:

\(\widehat {I{\rm{D}}M} = \widehat {I{\rm{D}}N}\) (Vì DI là tia phân giác của \(\widehat {MDN}\))        (1)

\(\widehat {I{\rm{D}}M} = \widehat {E{\rm{D}}K}\) (Vì 2 góc đối đỉnh)                                   (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\widehat {E{\rm{D}}K} = \widehat {I{\rm{D}}N}\) (điều phải chứng minh)

 


Câu 43 trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hãy chứng minh định lí:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau.

Hướng dẫn: Chứng minh tương tự bài tập 30

Giải

4 1518026909 cau 43 trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

5 1518026909 cau 43a trang 112 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Chứng minh:

Giả sử \(\widehat {{A_1}} \ne \widehat {{B_1}}\).

Qua B kẻ đường thẳng xy tạo với đường thẳng c có \(\widehat {ABy} = \widehat {{A_1}}\).

Theo dấu hiệu của hai đường thẳng song song, ta có xy // a.

Vì xy và a tạo ra với đường thẳng c cắt chúng hai góc đồng vị bằng nhau.

Như vậy qua điểm B ở ngoài đường thẳng a kẻ được 2 đường thẳng b và xy cùng song song với a. Theo tiên đề Ơclít thì đường thẳng xy trùng với đường thẳng b. Vậy \(\widehat {ABy}\) trùng với \(\widehat {{B_1}}\) nên \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\)

 


Câu 44 trang 113 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Chứng minh rằng:

Nếu hai góc nhọn xOy và x’Oy’ có Ox // O’x’; Oy // O’y’ thì \(\widehat {xOy} = \widehat {x’Oy’}\).

Hướng dẫn: Sử dụng tính chất của hai đường thẳng song song.

Giải

6 1518026909 cau 44 trang 113 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

7 1518026909 cau 44a trang 113 sbt toan lop 7 tap 1 c2phanchutrinh.edu.vn

Chứng minh:

Vẽ đường thẳng OO’

Vì Ox // O’x’ nên hai góc đồng vị \(\widehat {{O_1}}\) và \(\widehat {O{‘_1}}\) bằng nhau.

Suy ra \(\widehat {{O_1}} = \widehat {O{‘_1}}\)       (1)

Vì Oy // O’y’ nên hai góc đồng vị \(\widehat {{O_2}}\) và \(\widehat {O{‘_2}}\) bằng nhau.

Suy ra \(\widehat {{O_2}} = \widehat {O{‘_2}}\)       (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\widehat {{O_1}} – \widehat {{O_2}} = \widehat {O{‘_1}} – \widehat {O{‘_2}}\)

Vậy \(\widehat {xOy} = \widehat {x’Oy’}\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.