Giải bài 43, 10.1, 10.2 trang 11, 12 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 11, 12 bài 10 chia đơn thức cho đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 43: Tính giá trị của biểu thức sau…

Câu 43 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức sau:

Bạn đang xem bài: Giải bài 43, 10.1, 10.2 trang 11, 12 SBT Toán 8 tập 1

\({\left( { – {x^2}{y^5}} \right)^2}:\left( { – {x^2}{y^5}} \right)\) tại \(x = {1 \over 2}\) và \(y =  – 1\)

Giải:

\({\left( { – {x^2}{y^5}} \right)^2}:\left( { – {x^2}{y^5}} \right)\) \( =  – {x^2}{y^5}\)

Thay \(x = {1 \over 2}\) và \(y =  – 1\) vào biểu thức ta có:

\( – {\left( {{1 \over 2}} \right)^2}.{\left( { – 1} \right)^5} =  – {1 \over 4}.\left( { – 1} \right) = {1 \over 4}\)

 


Câu 10.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a. \({\left( {{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {{1 \over 7}xy} \right)^3}\)

b. \({\left( { – {x^3}{y^2}z} \right)^4}:{\left( { – x{y^2}z} \right)^3}\)

Giải:

a. \({\left( {{5 \over 7}{x^2}y} \right)^3}:{\left( {{1 \over 7}xy} \right)^3}\) \( = {\left( {{5 \over 7}{x^2}y:{1 \over 7}xy} \right)^3} = {\left( {5x} \right)^3} = 125{x^3}\)

b. \({\left( { – {x^3}{y^2}z} \right)^4}:{\left( { – x{y^2}z} \right)^3}\) \( = {x^{12}}{y^8}{z^4}:\left( { – {x^3}{y^6}{z^3}} \right) =  – {x^9}{y^2}z\)


Câu 10.2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

\( – {\left( {{x^7}{y^5}z} \right)^2}:{\left( { – x{y^3}z} \right)^2}\) tại \(x = 1;y =  – 10;z = 101\)

Giải:

\( – {\left( {{x^7}{y^5}z} \right)^2}:{\left( { – x{y^3}z} \right)^2}\)

\( =  – {\left( {{x^7}{y^5}z:x{y^3}z} \right)^2} =  – {\left( {{x^6}{y^2}} \right)^2} =  – {x^{12}}{y^4}\)

Thay \(x = 1;y =  – 10\):

\( – {\left( 1 \right)^{12}}.{\left( { – 10} \right)^4} =  – 1.10000 =  – 10000\)

c2phanchutrinh.edu.vn

Trích nguồn: c2phanchutrinh.edu.vn
Danh mục: Giải bài tập

Related Posts

Trung Anh

Tôi là một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong trường học. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm và tận hưởng việc truyền đạt kiến thức và tình yêu cho ngôn ngữ cho học sinh. Tôi tạo ra một môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tham gia và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ. Tôi tin rằng việc học ngôn ngữ không chỉ là việc học từ vựng và ngữ pháp, mà còn là khám phá văn hóa và giao tiếp hiệu quả. Tôi luôn cố gắng truyền cảm hứng cho học sinh, giúp họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được mục tiêu học tập của mình. Tôi mong muốn chia sẻ yêu thương và kiến thức với học sinh và giúp họ trở thành người tự tin và thành công trong việc sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung.